Jednotka SDH obce Velká Bíteš JPO III 2018

11. 1. 2015

 

Jednotka SDH obce Velká Bíteš JPO III 2018


Základním posláním hasičů je „záchrana životů, zdraví a majetku spoluobčanů a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech“. V současné době Sbor pro Město Velká Bíteš zabezpečuje chod jednotky požární ochrany, která je zařazena do plošného pokrytí jako JPO III/1. To jsou ti, co „chodí tam, odkud jiní utíkají“. Členové musí splňovat zdravotní a odborné požadavky. Tzv. zásahová jednotka je nedílnou součástí SDH. Sbor vyhledává vhodné kandidáty do jednotky. 

Sbor nemůže existovat bez jednotky a jednotka bez Sboru. Sbor zajišťuje pro jednotku základní odbornou přípravu. Jednotka disponuje dle možností moderní technikou, spolehlivou výstrojí a výzbrojí, umožňující samostatnou zásahovou činnost. Od roku 2008 se mohou hasiči pochlubit jedním z nejmodernějších cisternových automobilů na podvozku Man TGM. Pořízení takovéhoto vozidla by nebylo možné bez vynikající spolupráce se samosprávou města Velká Bíteš. Dále se jedná o CAS 32 Tatra 148; Toto vozidlo je velmi dobré k zásahům do lesa. Stářím je ale stále větší a větší problém s udržením jeho technického stavu. Abychom úkoly na nás kladené mohli splnit dle očekávání občanů, budeme muset uvažovat o podobném vozidle v lepším stavu;  DA Renault Trafic 2,5 dCI. Tak jako dnešní doba jde kupředu, tak abychom fungovali v plném a potřebném nasazení, tak i naše technika musí jít s dobou.

Máme potřebnou výbavu na dopravní nehody, na které máme předurčenost od 1. 4. 2009. Jednotka SDH Velká Bíteš s ohledem na její umístění a možnosti je od roku 2008 „jednotkou předurčenou k ochraně obyvatelstva“ – jednotka určená jako příjmové středisko osob ze Zóny havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany a pro humanitární pomoc na dálnici, kdy máme vyjet na pomoc lidem uvázlým v kolonách, případně jim poskytnout základní servis jako deky a čaj – jednotka určena k pomoci v případě hromadných nehod na dálnici D1. Při mimořádných událostech máme poskytovat humanitární pomoc. Jsme vybaveni a školeni pro různé typy zásahů, se kterými se setkáváme, nebo v případě potřeby se můžeme setkat. Velkou část pracovního času členů jednotky tvoří odborná příprava. V průběhu roku prodělávají členové školení: řidičů, strojníků, velitelů, výcvik s motorovou pilou, vyprošťování osob z havarovaných vozidel a první pomoc. A další důležitá školení, která potřebujeme k naší činnosti. 


V jednotce slouží 20 členů – 1 velitel jednotky, 4 velitelé družstev, 14 strojníků, 2 starších hasičů. Snahou je, aby členové měli co nejvíce odborností – velitel družstva, strojník, technik jednotky, práce s motorovou řetězovou pilou. Všichni členové jsou nositelé dýchací techniky a mají zdravotnickou průpravu. Držíme hotovosti na mobilním telefonu.

Výjezdovost naší jednotky k mimořádným událostem je každý rok různá.


Veškeré informace o dění v jednotce (školení, údržba, zásahy a spousta a spousta volného času) zde nejde vyjádřit. Tohle jsou stručné informace, které slouží k přiblížení činnosti. Spousta dalších informací, fotografií o dění jak SDH tak JSDHO jsou aktualizovány na našem hasičském webu –  SDH Velká Bíteš


Velké poděkování patří panu současnému starostovi ing. Vlčkovi a místostarostovi ing. Kučerovi i bývalému starostovi mgr. Báňovi, kteří jsou sboru a především jednotce velice nakloněni a pomáhají nám ze všech sil.  Poděkování patří i firmě Moravskoslezská s.r.o. Brno, která je našim sponzorem. V závěru patří poděkování všem členům SDH za jejich obětavou práci, ve prospěch obyvatelů města.

 

 

Příjmení a jméno

 

 

Funkční označení JSDH

na pracovním obleku

 

Odbornost

 

Zavřel Ludvík

 

VD - Velitel dobrovolné jednotky

 

ST -Strojník

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

NDT -Nositel dýchací techniky

 

TOOB - Technik ochrany obyvatelstva

 


Dvořáček David

 

 
  
 

Zástupce velitele jednotky

VD - Velitel  družstva

 

ST - Strojník

 

OMP - Obsluha  motorových pil

 

NDT - Nositel  dýchací techniky

 

Z - Zdravotnický  instruktor

 

HVZ - Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

 

TOOB - Technik ochrany obyvatelstva


TCH - Technik dobrovolné jednotky PO

 

T-STS techniků strojní služby jednotky SDH obce

 

 


Daněk Karel

 

 

 

 

 

 

VD - Velitel družstva

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 

 

Vlček Josef

 

VD - Velitel družstva

 

NDT - Nositel dychací techniky

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

HVZ - Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

 

S - Strojník

 

 

Řezáč Zdenek

 

 

 

 

T - CHS - Technik – chemicko-technická služba

 

VD - Velitel družstva

 

S - Strojník


OMP - Instruktor  obsluhy motorových pil

 

NDT - Nositel  dýchací techniky

 

 

 

 

Dvořáček Martin

 

 

OMP - Obsluha  motorových pil

 

NDT - Nositel  dýchací techniky


HVZ - Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

 

TOOB - Technik ochrany obyvatelstva


TCH - Technik dobrovolné jednotky PO


ZZZ - JSDH – Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDH

 

T-STS techniků strojní služby jednotky SDH obce

 Rozmarýn Miloš

 

 

S - Strojník

 

OMP - Obsluha  motorových pil

 

NDT - Nositel  dýchací techniky

 

TOOB - Technik ochrany obyvatelstva

 

 

 

 

Dočkal Jan

 

 

S - Strojník

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

 

 

 

 

 

Koza Jaromír

 

S - Strojník

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 


Dvořáček Petr

 

 

 

S - Strojník

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

OMP - Obsluha  motorových pil

 

TOOB - Technik ochrany obyvatelstva


TCH - Technik dobrovolné jednotky PO

 

 


Břenda Pavel

 

S - Strojník

 

 

 

 

 

 

 

Dočkal František

 

 

 

S - Strojník

 

 

 

 

 

 

Veverka Karel

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

OMP - Obsluha motorových pil

 

S - Strojník

 

ZZZ-16 JSDH – Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDH

 


Burian Tomáš

 

S - Strojník

 

NDT - Nositel dýchací techniky


ZZZ-16 JSDH – Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDH

 

 


Šídlo Libor

OMP - Obsluha motorových pil

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

ZZZ-16 JSDH – Základy zdravotnických znalostí pro členy JSDH

 

S - Strojník

 

 

Kunc Libor

 

Starší hasič

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 

 

 

Švančara Pavel

 

Starší hasič

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 

 

 

Juzek Jaroslav

 

Mladší hasič

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 

 


Čejka Miroslav

 

Mladší hasič

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

 

 

 

 


Šmídek Martin

 

Mladší hasič

 

NDT - Nositel dýchací techniky

 

OMP - Obsluha motorových pil

 Funkční označení dobrovolných hasičů - zásahové jednotka SDH obce

     

Hasič JSDH                                               Starší hasič JSDH

     

Strojník JSDH                                                      Technik JSDH

      

Velitel družstva JSDH                  Zástupce velitele jednotky JSDH 

Velitel jednotky JSDH
 
 „Jsme tu pořád! 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Je jedno, jestli je svátek nebo pracovní den, pokud nás potřebujete, přijedeme“

Rubrika: Zasahová jednotka | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: