Členská základan

17. 1. 2013

Členská základna k 1. 1. 2012: Jan Břenda, Pavel Břenda, Eva Břendová, Karel Daněk, ing. František Dočkal, Jan Dočkal, bc. Jiří Dohnal, bc. David Dvořáček, Martin Dvořáček, Petr Dvořáček, Lucie Hladíková, Miluše Horáčková; Čestmír Hrobař, Aleš Janíček, Jan Janíček, Aleš Kalík, Jaromír Koza, David Krejčí, Martin Krčal, Jiří Kubíček, Pavel Kunc, Jaroslav Neklapil, Jaroslav Ošmera, Jaromír Poledňa, Olga Poledňová, František Porupka, Ivana Rozmarinová, Miloš Rozmarin, Miroslav Řezáč, Vlastimil Řezáč, Zdeněk Řezáč, Alexandr Říha, Lubomír Sís, Lukáš Sís, Jana Strachová, Martina Svobodová, Libor Šídlo, Josef Šilhan, Pavel Švancara, Milan Tesař, ing. Pavel Urban, Vladimír Veleba, Jan Ventruba, Karel Veverka, bc. Miroslav Volf, Ludvík Zavřel, Josef Žák.

 

Členská základna v roce 2010: Jan Břenda, Pavel Břenda, Eva Břendová, Karel Daněk, František Dočkal, Jan Dočkal, Jiří Dohnal, David Dvořáček, Martin Dvořáček, Petr Dvořáček, Karel Fišer, Lucie Hladíková, Martin Holý, Drahomír Hotárek, Čestmír Hrobař, Aleš Janíček, Jan Janíček, Petr Janíček, Jaromír Koza, Jiří Kubíček, Pavel Kunc, Jaroslav Nekvapil, Jaroslav Ošmera, Jaromír Poledňa, František Porupka, Miloš Rozmarin, Miroslav Řezáč, Vlastimil Řezáč, Zdeněk Řezáč, Alexandr Říha, Lubomír Sís, Lukáš Sís, Martina Svobodová, Denisa Svobodová, Josef Šilhan, Pavel Švancara, Milan Tesař, Pavel Urban, Vladimír Veleba, Jan Vetruba, Kristýna Ventrubová, Karel Veverka, Miroslav Volf, Ludvík Zavřel, Josef Žák.

 

Členská základna v roce 2009: Jan Břenda, Pavel Břenda, Eva Břendová, Karel Daněk, František Dočkal, Jan Dočkal, Jiří Dohnal, David Dvořáček, Martin Dvořáček, Petr Dvořáček, Karel Fišer, Lucie Hladíková, Drahomír Hotárek, Martin Holý, Čestmír Hrobař, Aleš Janíček, Jan Janíček, Jaromír Koza, Jiří Kubíček, Pavel Kunc, Jaroslav Nekvapil, Jaroslav Ošmera, Jaromír Poledňa, František Porupka, Miloš Rozmarin, Miroslav Řezáč, Vlastimil Řezáč, Zdeněk Řezáč, Alexandr Říha, Lubomír Sís, Lukáš Sís, Martina Svobodová, Jitka Svobodová,  Josef Šilhan, Pavel Švancara, Milan Tesař, Pavel Urban, Vladimír Veleba, Jan Vetruba, Kristýna Ventrubová, Karel Veverka, Miroslav Volf, Ludvík Zavřel, Josef Žák.

 

Členská základna v roce 2002: Beránek Josef, Břenda Pavel, Břendová Eva, Budín Vladimír, Burian Pavel, Caha Karel, Daněk Karel, Denemarek Jan, Dočkal František, Dufek Jaroslav, Dvořáček David, Dvořáček Martin, Dvořák Pavel, Fišer Karel, Havlišová Lucie, Hladiková Lucie, Hloubil Tomáš, Holík Radomír, Hotárek Drahomír, Hrobař Čestmír, Volf Miroslav, Janíček Aleš, Janíček Petr, Janíček Jan, ing. Jelínek Karel, Jelínková Jitka, Ježková Kateřina, Joch Ladislav, Kalina František, Kalinová Jana, Koza Jaromír, Křížová Kateřina, Kubíček Jiří, Kunc Pavel, Kunc Libor, Malina Milan, Malinová Blanka, Mencler Jaromír, Nekvapil Jaroslav, Novák František, Ošmera Jaroslav, Planý Václav, Poledňa Vratislav, Poledňa Jaromír, Porupka František, Porupka Karel, Procházka Jiří, Rozmarin Miloš, Řezáč Zdeněk, Řezáč Miroslav, Řezáč Vlastimil, Mgr. Říha Alexandr, Schrutková Jitka, Sís Lubomír, Sís Lukáš, Spurný Eduard, Svobodová Martina, Švancara Pavel, Šilhán Josef, Švanda Zdeněk, Tesař Milan, Valach Miloslav, Veleba Vladimír, Veverka Karel, Vižďa Rudolf, Zavřel Ludvík, Žák Josef.

 

Členská základna 1996: Beránek Josef, Budín Vladimír, Caha Karel, Daněk Karel, Denemarek Jan, Dvořák Jiří, Fišer Karel, Hotárek Drahomír, Hrobař Čestmír, Janíček Aleš, Janíček Jan, ing. Jelínek Karel, Koza Eduard (stolař), Koza Jan, Koza Jaromír, Kožnar Jiří, Kubíček Jiří, Kunc Pavel, Loucký Štěpán, Malina Milan, Mencler Jaromír, Neklapil Jaroslav, Novák František, Osoba Aleš, Ošmera Jaroslav, Planý Václav, Poláček Zdeněk, Poledňa Jaromír, Poledňa Vratislav, Porupka Karel, Porupka František, Přichystal Zdeněk, Rouš Ludvík, Sís Lubomír, Smutný Jiří, Spurný Eduard, Šilhan Josef, Tesař Milan, Valach Miloslav, Valeš David, Veleba Karel, Veleba Vladimír, Vižďa Rudolf, Zavřel Ludvík, Žák Josef, ing. Žák František, Žižková Jana.

 

Členská základna k 1. lednu 1981: Beránek Josef, Budín Vladimír, Doubek Ludvík, Čermák František st., Čermák František ml., Brůža Miroslav, Gireth Jan, Holík Radomír, Hotárek Drahomír st., Hotárek Drahomír ml., Janíček Jan, Janíček Aleš, Jelínek Karel, Jobánek František (zedník), Neklapil Jaroslav, Koza Jaromír, Kunc Pavel, Mencler Jaromír, Porupka Karel, Porupka František, Poláček Zdenek, Poledňa Jaromír, Spurný Eduard, U Stadiónu 432; Šabacký Zdenek, Švanda Alois, Valach František, Valach Milan, Veleba Karel, Veleba Vladimír, Jelínek Luboš, Zavřel Ludvík, Pelán Tomáš ml., Caha Karel, Žák František, Denemarek Jan, Koza Jan, Procházka Jiří.

 

Členská základny SDH v roce 1910: Kočent Josef, Jelínek Ladislav, Hustý Karel, Novotný Antonín, Novotný Ignác, Valach František, Král Václav, Kratochvila Tomáš, Novák Karel, Žák Josef, Staněk Josef, Procházka Tomáš, Kulík Antonín, Fiker Jan, Bojanovský Josef, Novotný Josef, Vodička Josef (Hrnčířská ulice čp. 94), Konečný Eduard, Odvářka Jindřich, Uhlíř Antonín, Sojka Antonín, Horek Ignác, Jelínek Albert, Srbecký Karel, Porupka Josef, Ventruba František, Šilhan Leopold, Svoboda Jan, Konečný Antonín, Hloušek Eduard, Horák Jan, Oestereicher Bernard, Ventruba Josef, Vala Jan, Jelínek Ladislav, Jelínek Karel, Maxa Bohdan, Sedlák Vladimír (knihař, Kostelní ulice), Budín Augustin, Dobrovolný Cyril, Doubek Jan, Šetina František, Sláma Josef, Vrbka Václav ml., Blaha Eduard, Neklapil František (tesař), Kopeček František, Zelinka Eduard, Brym František, Bartoněk František, Mihač Jan, Žák František, Konečný Jan, Anderle Karel, P. Badal Jan, Černošek František (c.k. soudce přispívající člen), Teil Julius, Jelínek Jan, Kotík Antonín-Náměstí čp. 1, Krča Mořic (obchod se smíšeným zbožím, Náměstí čp. 17), Koza Augustin, Löffler Sigm., Medák Antonín, Macháček Antonín (obchodník se smíšeným zbožím, Náměstí čp. 16), Melkus František, Ostuhanský František, Plohova Marie, Procházka Jan, Riegler Karel (řezník a uzenář, Náměstí), Seka Vincenc, Singer Josef, Staller Karel (sládek), MUDr. Schreiberg František (Náměstí čp. 2), Wachtl Ferdinand, Ženatý Adolf, Blaha František, Horký Karel, Burian František (rolník), Koza Jan, Navrátil Josef, Volf František, Rosendorf František ml. (obuvnický mistr, Lánice čp. 61), Kotík Vladimír (barvíř, Náměstí čp. 19), Katrnoška Ferdinand, Buršík Norbert, Blahová Josefa, Hustá Amálie, Jelínková Marie starší, Jelínková Marie ml., Jelínková Anežka, Kotíková Olga, Brych František, Vorel Jan, Fikr Antonín, Havlátová Josefa, Novotná Terezie, Novotná Elisabet, Singer Eduard, Wachtl Eduard, Kočent Josef, Horký Antonín, Blaha František-přispívající člen, Blaha Jan, Khaun Karel, Pakosta Josef, Wachtel (Vachtl) Karel, Kožnar František, Rous František, Signer Augustin, Nekuda Karel, Fuks Antonín, Horák Ludvík, Procházka Jan.

 

Členská základna hasičského sboru v roce 1907: pan Karel Hustý – náčelník, Josef Pakosta, František Valach-soudní úředník, Jan Dufek (Duffek)-obuvník, František Havlát, Václav Král, Tomáš Kratochvíla, Karel Novák, Josef Žák, Josef Staněk, Tomáš Procházka, Jan Šandera, Antonín Kulík, Jan Fikr, Josef Bojanovský-stolař, Josef Novotný-hrnčíř čp. 128, Josef Vodička, Eduard Konečný, Jindřich Odvářka, Antonín Uhlíř-majitel firmy, Antonín Sojka, Ignác Horek-rolník, Albert Jelínek, Karel Srbecký, Josef Porupka, František Ventruba, Leopold Šilhán, Jan Svoboda, František Martinek, Antonín Konečný, Antonín Horký, František Hloušek, Jan Hasák, Bernard Österraicher (Oestereicher), Josef Ventruba, Jan Vala, Antonín Joch, Antonín Janoušek, Ladislav Jelínek-obchod s koloniálním zbožím, Karel Jelínek-hoteliér, arch. Leopold Seka – psáno Leo Szeka müepitesz Budapest, František Švarc, Teodor Maxa, Antonín Konečný, Vladimír Sedlák-knihař a obchod s papírem a školními potřebami, Antonín Budin, Alois Staller-sládek, Cyril Dobrovolný-holič, František Melkus, Jan Doubek, František Šetina-krejčí, Antonín Bartoněk, Josef Sláma, Václav Vrbka, Eduard Blaha, František Neklapil-cukrář, František Kopeček, Eduard Zelinka-hrnčíř, František Burian-rolník, František Veleba, František Bartoněk.

 

Členská základny SDH v roce 1898: Eduard Kallina, Jan Vorel, Ignác Nowotný, Antonín Horký, Josef Kočent, Antonín Nowotný, Karel Khaum, František Blaha, Vilém Klabouch, Josef Pakosta, Ignác Novotný, Vilém Raus, František Walach, Josef Staněk, Karel Wachtl, Karel Špaček, Josef Žák, Jan Duffek, Tomáš Procházka, Václav Král, Jan Hnálek, Josef Doubek, Tomáš Kratochvil, Jan Šandera, Karel Novák, Antonín Kulík, Jan Špaček, František Braun, František Kožnar, Jan Fikr, Josef Bojanovský, Josef Nowotný, Josef Vodička, Eduard Konečný, Jindřich Odvářka, František Havat, Antonín Uhlíř, Jan Doubek, Ignác Horek, Karel Plachecký, Josef Kašpar, Antonín Sojka, Eugen Kallina, Albert Jelínek, Antonín Ondrák, Karel Srbecký a František Ventruba.

ZAKLÁDAJÍCÍ  ČLENOVÉ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY HASIČSKÉ 1872

 

Wachtl Jan

Dvořák Josef

Sláma Josef

Smrž Jan

Wachtl Antonín

Dvořák Viktor

Sláma Josef

Ventruba Antonín č.70

Pažourek Josef

Ventruba Antonín

Vochoslav Josef

Sekl František

Cyrus František

Kallina Eduard

 

c. k. nadlékař, starosta 

pekař

zaměstnanec záložny

krejčí

obchodník

pekařský syn

obchodník

stolař

učitel

učitel

lékárník

pekař

rolník

hrnčíř, obchodník

Ščáva Josef

Šíp František

Vistr Pavel

Bonitas Josef

Wachtl Eduard

Kožnárek Vilém

Blažek Josef

Vodička Karel

Sekl Karel

Sigmeth Jan

Klapal Jan

Vorel Eduard

Jelínek Jan

Šandera Jan

učitel

kominický mistr

zámečník

punčochář

barvíř

nadučitel

učitel

tkadlec

hrnčíř

kupec

zámečník

hospodský

pekař

hrnčíř

Přispívajícími členy byli: Wistr Pavel, zámečník; Kožnárek Vilém, nadučitel (řídící učitel); Blažek Josef, učitel; Sekl Karel, hrnčíř; Sigmeth Jan, kupec; Pažourek Josef, učitel; Ventruba Antonín, učitel; Vrchoslav Josef, lékárník; Sekl František, pekař; Straka Antonín; Šandera Jan; Tiray Jan, učitel; Kallina Eduard, kupec; Kottik Antonín, barvíř; Veleba Antonín; Vorel Antonín; Jelínek František, hostinský čp. 83; Kočent Bernard; Jokl Josef; Rous Josef; Hromádková Adéla; Bajgl Jan, učitel; Beránek Bohumil.

 

 

 

 

Vývoj členské základny ve sboru v období 1889 – 2012

Rok

Počet činných členů

Přispívajících

Celkem (včetně čestných a vysloužilých)

 

 

 

 

1889

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1923

 

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1945

1946

1950

1951

1952

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1968

1969

1970

1971

1972

1978

1979

1980

1981

1982

1984

1987

1990

1992

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

46

40

46

46

47

46

46

58

55

53

52

52

50

51

50

50

48

46

47

44

47

49

Bratří

63

63

62

65

59

57

56

53

53

52

56

56

53

51

50

48

48

35

34

48

48

54

43

85

86

88

85

85

85

85

102

89

52

59

Neuvedeno

Neuvedeno

37

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

33

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

40

Neuvedeno

40

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sester

6

6

11

12

12

12

10

10

10

8

7

6

3

36

30

27

23

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

20 žáků

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

82

48

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

0 sester

13 žáků

1 sestra

1 sestra

0 sester

10 žáků

10 žáků

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

10 sester

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

5 sester

3 sestry

7 sester

7 sester

8 sester

Neuvedeno

28

29

29

30

27

27

35

46

54

53

51

48

62

61

53

50

50

52

52

58

78

 

85

85

78

86

88

99

162

169

164

164

196

189

190

188

188

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

190

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

7

4

107

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

17

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

1 čestný, 1 žák

2 žáci

1 čestný, 4 žáci

1 čestný, 4 žáci

1 čestný

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

105

125

120

117

115

111

128

126

117

112

106

100

96

112

134

 

162

162

165

163

169

178

238

243

236

232

269

263

259

275

279

75

71

Neuvedeno

237

Neuvedeno

208

271

Neuvedeno

Neuvedeno

118

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

Neuvedeno

183

42

40

40

38

41

42

58

51

50

41

43

47

48

71

72

58

61

57

61

63

48

45

45

42

40

48

Rubrika: Členská základna | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: