VÝBOR HASIČSKÉHO SBORU VE VELKÉ BÍTEŠI

16. 1. 2013

VÝBOR HASIČSKÉHO SBORU VE VELKÉ BÍTEŠI

 

Zařizovací (přípravný) výbor byl složen z těchto občanů: Dvořák Josef, pekař; Sláma Josef, obchodník; Ventruba (Wentruba) Antonín, stolař; Valenta Jan, obchodník; Ščáva Josef, magister; Šíp František, kominický mistr; Wistr Pavel, zámečník; Bonitas Josef, punčochář; Wachtel Eduard, barvíř; Kožnárek Vilém, nadučitel (řídící učitel); Blažek Josef, učitel; Vodička Karel, tkadlec; Sedl Karel, hrnčíř; Siegmeth Jan, kupec; Pažourek Josef, učitel; Ventruba Antonín, učitel; Vrchoslav Josef, lékárník; Sekl František, pekař; Klapal Jan, zámečník; Vorel Eduard, hostinský, Jelínek Jan, pekař; Cyrus František, rolník, Kallina Eduard, kupec; Šandera Jan, hrnčíř.

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1872 – 1873

Starosta, předseda sboru:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Wachtl Jan, starosta města a lékař na odpočinku;

pan Prál František, dolní mlynář;

pan Smrž Jan, krejčí;

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1873 – 1874

Starosta, předseda sboru:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Wachtl Jan, starosta města a c.k. nadlékař v.v. (1872-1874);

pan Prál František, mlynář Dolní mlýn (1872-1874);

pan Smrž Jan, krejčí (1872-1874);

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1874 – 1875

Starosta, předseda sboru:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Wachtl Jan, c.k nadlékař na odpočinku a městský lékař;

pan Prál František, mlynář;

pan Smrž Jan, krejčí;

 

Valnou hromadou zvoleni pak v tomto roce nově:

Předseda, předseda sboru:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Dvořák Josef, pekař a rolník (1874-1875);

pan Wachtl Jan, starosta města a lékař v.v. (1874-1877);

pan Heral Jakub (1874-1875);

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1875 – 1876

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

pan Dvořák Josef, pekař a rolník;

pan Wachtl Jan, starosta města a lékař (1875-1877);

pan Heral Jakub;

 

Nově zvolen:

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

Páter Skasík (Skazik) Josef, řk. kněz (1875-1879);

Dr. Wachtel Jan, starosta města a lékař v.v.;

pan Cyrus František, rolník (1875-1877);

 

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1876 – 1877

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

Páter Skasík (Skazik) Josef, římskokatolický kněz;

Dr. Wachtl Jan, starosta města a lékař v.v.;

pan Cyrus František, rolník;

 

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1877 – 1878

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

nově zvoleni pak:

Páter Skasík (Skazik) Josef, římskokatolický kněz;

Dr. Wachtl Jan, starosta města a lékař v.v.;

pan Cyrus František, rolník;

 

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

Páter Skasík (Skazik) Josef, římskokatolický kněz ;

pan Kottik Antonín, barvíř (1877-1878);

pan Kožnárek Vilém, nadučitel (řídící učitel) obecné školy (1877-1878);

 

Výbor Tělocvičné hasičské jednoty Sokol v roce 1878 – 1879

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

nově zvoleni:

Páter Skasík (Skazik) Josef (Joseph), římskokatolický kněz;

pan Kottik Antonín, barvíř (1877-1878);

pan Kožnárek Vilém, nadučitel obecné školy, Náměstí (1878 – 1879);

 

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Jednatel:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Naddůstrojník:

Důstojník:

Četař:

Páter Josef Skasík (Skasik, Skazik), římskokatolický kněz;

pan Jan Jelínek, pekař (1879 – 1880);

pan Eduard Vorel, hostinský „U černého orla“ (1878-1891);

pan Jan Vorel, kupec a rolník, Náměstí čp. 17 (1878-1891);

pan Eduard Kalina (Kallina), kupec a starosta města (1879 – 1880);

pan Josef Kočent, barvíř, měšťan a holič (1879 – 1881);

pan Vilém Kožnárek, učitel (řídící učitel) obecné školy (1879 – 1880);

pan Karl Khaum, sedlář (1879 – 1881);

pan Josef Singer, měšťan (1879 – 1880);

pan Jakob Friedjung, obchodník (1879 – 1880);

pan František (Franz) Bláha (1879 – 1880);

pan Josef Singer, měšťan (1879 – 1880);

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1879 – 1880

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan, (1879 – 1888);

pan Vorel Eduard, hostinský „U černého orla“, (1879 – 1891);

pan Vorel Jan, rolník a kupec, (1879 – 1895);

 

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1880 – 1881

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hostinský – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1881 – 1882

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1882 – 1883

Předseda:

Starosta:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hostinský – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1883 – 1884

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1884 – 1885

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1885 – 1886

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hospodský – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1886 – 1887

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hostinský – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1887 – 1888

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Eduard, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

 

Výbor Hasičské jednoty v roce 1888 – 1889

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

 

pan Eduard Kallina st., obchodník a starosta města (1889 do své smrti1902);

pan Antonín Macháček, kupec (1888 – 1889);

pan Vorel Eduard, hostinský-majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, rolník a kupec;

pan Vorel Jan, obchodník, účetní Spořitelny (1888 – 1889);

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1889 – 1890

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Četař:

Četař:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Eduard, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

pan Kallina Zdenko (1889 – 1890);

pan Horký Antonín (1889 – 1890);

pan Horký Antonín (1889 – 1890);

pan Khaum Karel (Karl), sedlář (1889 – 1890);

pan Staněk Josef, tkadlec (1889 – 1890);

pan Valach František, soudní úředník (1889 – 1890);

pan Seka Vincenc, měšťan (1889 – 1890);

pan Tesař Antonín, c.k. notář;

pan Novotný Antonín, soukeník a měšťan;

pan Novotný (Nowotný) Ignác, úředník nemocenské pojišťovny;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1890 – 1891

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Eduard, hostinský – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, obchodník, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1891 – 1892

Předseda:

Místostarosta:

Místopředseda:

Náčelník:

Místonáčelník:

Pokladník:

Jednatel:

Hospodář:

Četař:

Zapisovatel:

Cvičitel:

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Seka Vincenc, měšťan (1891 – 1896);

pan Seka Vincenc, měšťan (1891 – 1896);

pan Vorel Jan, hoteliér a obchodník, účetní Spořitelny (1891 – 1906);

pan Macháček Antonín, obchodník se smíšeným zbožím (1891 – 1892);

pan Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

pan Vorel Jan, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič (1888 – 1897);

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

pan Broža Vincenc, učitel (1891 – 1893);

pan Broža Vincenc, učitel (1891 – 1892);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1892 – 1893

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Zapisovatel:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

pan Broža Vincenc, učitel;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1893 – 1894

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Zapisovatel:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, obchodník, účetní Spořitelny;

pan Ignác Novotný, úředník nemocenské pojišťovny;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1894 – 1895

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Zapisovatel:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Vorel Jan, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

pan Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1895 – 1896
Předseda:

Místostarosta:

Místopředseda:

Náčelník:

Místonáčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Hospodář:

Pokladník:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Seka Vincenc, měšťan;

pan Vorel Jan, majitel hotelu „U černého orla“;

pan Kallina Zdenko (1895 – 1896);

pan Turek Alois (1895 – 1896);

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

pan Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1896 – 1897

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

pan Turek Alois, po jeho úmrtí, Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), pokladník a úředník nemocenské pojišťovny (1896-1907);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru v roce 1897 – 1898

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Jednatel:

Nadporučík:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

pan Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

pan Jelínek Jan, pekař (1897 – 1898);

pan Vorel Eduard, hoteliér „U černého orla (1897 – 1898);

pan Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

pan Friedjung Jakob, obchodník (1897 – 1898);

pan Braunu Karel (1897 – 1898);

pan Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan (1897 – 1898);

pan Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič (1897 – 1898);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1898 – 1899

Starosta/předseda:

Místostarosta:

Náčelník:

Místonáčelník:

I. podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

II. podnáčelník:

Zbrojíř:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

pan Eduard Kalina st., kupec (1898 – 1902);

pan Antonín Tesař, c.k. notář (1898 – 1900);

pan Jan Vorel, obchodník, účetní Spořitelny;

pan Antonín Novotný, soukeník a měšťan (1898 – 1899);

pan Ignác Novotný (1898 – 1899);

pan Ignác Novotný (Ignát Nowotný);

pan Ignác Novotný, úředník (1898 – 1919);

pan Antonín Horký (1898 – 1899);

pan Josef Kočent, barvíř, měšťan a holič (1895 – 1899);

pan Josef Pakosta (1898 – 1899);

pan Jan Dufek (Duffek), obuvník (1898 – 1899);

pan František Valach, soudní úředník (1898 – 1899);

pan František Havlát (1898 – 1899);

pan Vincenc Seka, měšťan (1898 – 1899);

pan Antonín Tesař, c.k. notář (1898 – 1900);

pan Josef Pakosta (1898 – 1899);

pan Jan Fiker, rolník (1898 – 1899);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1899 – 1900

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Místostarosta:

 

Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Antonín Tesař, c.k. notář;

Antonín Tesař, c.k. notář;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1900 – 1901

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Místostarosta:

 

Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Pakosta Josef, rolník (1900 – 1901);

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1901 – 1902

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Místopředseda:

Místostarosta:

Náhradník:

Náhradník:

Kronikář:

Kallina Eduard st., kupec – obchodník a starosta města;

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“ (1901 – 1906);

Vorel Jan, hoteliér, obchodník, účetní spořitelny;

Pakosta Josef, rolník (1901 – 1902);

Čiko Jan (1901 – 1902);

Novák Karel, kominář (1901 – 1902);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1902 – 1903

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Místopředseda:

Místostarosta:

Kalina (Kallina) Eduard, st., do své smrti 1902, obchodník a starosta města;

Vorel Jan, majitel hotelu „U černého orla“;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Vorel Jan, účetní Spořitelny města Velké Bíteše;

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1903 – 1904

Předseda:

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

I. podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Místopředseda:

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“ (1903 – 1905);

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr;

Vorel Jan, hoteliér, obchodník, účetní Spořitelny;

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr;

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan (1903 – 1904);

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1904 – 1905

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Místopředseda:

Starosta:

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“ (1903 – 1905);

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Vorel Jan, hoteliér, obchodník, účetní Spořitelny;

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr (1903 – 1905);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1905 – 1906

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Četaři:

 1. četa
 2. četa
 3. četa
 4. četa

Pobočník četařů:

Pobočník četařů:

Místopředseda:

Marzy L. Vojtěch, ředitel měšťanské školy (1905 – 1908);

Vorel Jan, hoteliér, měšťan a okresní cestmistr;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

 

Dufek (Duffek) Jan, obuvník (1905 – 1908);

Havlát František (1905 – 1909);

Pakosta Josef, rolník (1905 – 1909);

Valach František, soudní úředník (1905 – 1909);

Österreicher (Oestereicher) Bernard (1905 – 1906);

Král Václav, stolař (1905 – 1908);

Vorel Jan, hoteliér – majitel hotelu „U černého orla“;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1906 – 1907

Předseda:

Náčelník:

Jednatel:

Pokladník:

 

Marzy Vojtěch, ředitel měšťanské školy;

Vorel Jan (do své smrti 11. listopadu), hoteliér;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1907 – 1908

Předseda:

Podnáčelník:

Místopředseda:

Náčelník:

Místostarosta:

 1. podnáčelník:
 2. podnáčelník:

Starosta:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Zástupce četařů:

Zástupce četařů:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

 

Marzy Vojtěch, ředitel později Antonín Novotný, soukeník (1907 – 1908);

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan (1907 – 1908);

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

Hustý Karel, ředitel školy, (1907-1918);

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan (1907 – 1912);

Novotný Ignác, úředník nemocenské pojišťovny (1907 – 1908);

Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Švarc František, učitel (1907 – 1910);

Havlát František;

Jelínek Ladislav, kupec se smíšeným zbožím (1907 – 1910);

Valach František, soudní úředník;

Pakosta Jan;

Dufek (Duffek) Jan, obuvník později Staněk Josef, tkadlec (1907 – 1910);

Svoboda Jan, kolář a rolník (1907 – 1910);

Král Václav, stolař;

Havlát František (1907 – 1909);

Jelínek Ladislav, kupec a obchodník (1907 – 1912);

Staněk Josef, tkadlec (1907 – 1912);

Novotný (Nowotný) Josef, hrnčíř (1907 – 1913);

Šilhan Leopold, rolník (1907 – 1910);

Havlát František;

Jelínek Ladislav, obchod se smíšeným zbožím (1907 – 1908);

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1908 – 1909

Předseda, starosta:

Místostarosta:

Velitel:

Náčelník:

Kronikář:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Pokladník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Četař:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

 

Josef Kočent, barvíř, měšťan a holič (1908-1911);

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Antonín Novotný, soukeník a měšťan;

Ignác Novotný, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Ignác Novotný, úředník nemocenské pojišťovny;

Ladislav Jelínek, kupec a obchodník (1908-1920);

František Švarc, učitel;

František Švarc, učitel;

František Havlát;

Josef Staněk;

Ladislav Jelínek, kupec-obchod s koloniálním zbožím;

František Valach, soudní úředník;

Josef Pakosta později Eduard Konečný, rolník (1908 – 1910);

Ladislav Jelínek, kupec a obchodník;

František Havlát;

Josef Staněk;

Josef Novotný, hrnčíř;

Leopold Šilhan, rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1909 – 1910

Starosta:

Náčelník:

Místostarosta:

Velitel:

Kronikář:

Pokladník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Četař:

Četař:

Zástupce četařů:

Zástupce četařů:

Josef Kočent, barvíř, měšťan a holič;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy;

Karel Hustý, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Ignác Novotný, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Ladislav Jelínek, kupec a obchodník;

František Švarc, učitel;

Antonín Novotný, soukeník a měšťan;

Ignác Novotný, pokladník nemocenské pojišťovny (1909);

František Havlát;

Ladislav Jelínek, kupec a obchodník;

Josef Staněk, tkadlec;

Josef Novotný, hrnčíř;

Leopold Šilhan, rolník;

František Švarc, učitel;

Josef Staněk, tkadlec;

Jan Svoboda, rolník;

Václav Král, stolař (1909 – 1910);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1910 – 1911

Předseda:

Velitel:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Podnáčelník:

Četař:

Četař:

Četař:

Kočent Josef, barvíř, měšťan a holič;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Jelínek Ladislav, kupec a obchodník;

Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Novotný (Nowotný) Antonín, měšťan a soukeník;

Jelínek Ladislav, obchodník se smíšeným zbožím;

Konečný Eduard, rolník

Král Václav, stolař

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1911 – 1912

Předseda:

Místopředseda

Kronikář:

Náčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru

Náhradník:

Náhradník:

Kočent Josef, barvíř, do svého úmrtí 9. května 1911;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Jelínek Ladislav, kupec a obchodník;

Novotný (Nowotný) Ignác (Ignát), úředník;

Joch Antonín, kolář a rolník (1911 – 1919);

Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

Staněk Josef, tkadlec;

Kulík Antonín, zámečník (1911 – 1912);

Jelínek Karel, hoteliér (1911 – 1912);

Janeček Antonín, rolník (1911 – 1912);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1912 – 1913

Předseda:

Místopředseda

Náčelník:

Kronikář:

Podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

-       četař u stříkačky:

-       četař u lezců:

Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan (1912-1918);

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

Jelínek Ladislav, obchodník (1912 – 1913);

Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Joch Antonín, kolář a rolník;

Jelínek Karel, hostinský (1912 – 1913);

Janeček Antonín, rolník (1912 – 1913);

Novotný (Nowotný) Josef, hrnčíř;

Kotík Vladimír, barvíř a rolník (1912 – 1913);

Bojanovský Josef, stolař (1912 – 1913);

Maxa Theodor, soustružník (1912 – 1913);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1913 – 1914

Předseda sboru:

Starosta sboru:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

 

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

přítel Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1914 – 1915

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

Revisor účtů:

Revizor účtů:

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

přítel Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

přítel Bartoněk František, pekař (1914 – 1915);

přítel Anderle Karel (1914 – 1915);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1915 – 1916

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

 

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Hustý Karel, odborný učitel – zastupující jednatel 1915 – 1917;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Jelínek Ladislav, kupec, za narukovaného jednatele vedl práci náčelník;

přítel Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1916 – 1917

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

 

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy - odborný učitel;

přítel Jelínek Ladislav, kupec, za narukovaného jednatele vedl práci náčelník;

přítel Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1917 – 1918

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

 

přítel Novotný (Nowotný) Antonín, soukeník a měšťan;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

přítel Hustý Karel, vrchní ředitel městské spořitelny;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

přítel Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

přítel Novotný Ignác, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1918 – 1919

Předseda:

Místopředseda:

Náčelník:

Kronikář:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

 

přítel Novotný Antonín, soukeník a měšťan, zemřel  17. dubna 1918;

přítel Hustý Karel, po smrti předsedy zastupující předseda;

přítel Hustý Karel, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

přítel Hustý Karel, vrchní ředitel městské spořitelny;

přítel Jelínek Ladislav, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

přítel Novotný (Nowotný) Ignác, úředník nemocenské pojišťovny;

přítel Joch Antonín, kolář a rolník;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1919 – 1920

Starosta:

Náčelník:

Místonáčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Jednatel:

Přítel Ignác Novotný, pokladník (1919-1926);

Přítel Ignác Novotný, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

Přítel Karel Jelínek, hoteliér (1919 – 1921);

přítel Josef Staněk (1919 – 1921);

přítel Theodor Maxa, soustružník (1919 – 1925);

přítel Karel Hustý, ředitel měšťanské školy – odborný učitel;

přítel Ladislav Jelínek, kupec-obchod se smíšeným zbožím;

Dle některých materiálů byl náčelník Karel Jelínek, hoteliér (1919-1925)

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1920 – 1921

Náčelník

Starosta:

Místonáčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

 

bratr Ignác Novotný, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

bratr Ignác Novotný, úředník nemocenské pojišťovny;

bratr Karel Jelínek, hoteliér – hotel „Beránek“;

bratr Josef Staněk;

bratr Theodor Maxa, soustružník;

bratr Karel Hustý, odborný učitel, vrchní ředitel městské spořitelny;

 

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1921 – 1922

Starosta:

Náčelník:

Náměstek náčelníka:

Jednatel:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Samaritský četař:

bratr Ignác Novotný, pokladník a úředník nemocenské pojišťovny;

bratr Karel Jelínek, hoteliér (1921 – 1927);

bratr Bohdan Maxa, soustružník dřeva (1921 – 1922);

bratr Cyril Dobrovolný, holič, holičský mistr (1921 – 1922);

bratr Theodor Maxa, soustružník;

bratr Karel Hustý, ředitel měšťanských škol;

bratr Bernard Österreicher, majitel výčepu;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1922 – 1923

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Samaritský četař:

bratr Antonín Novotný, měšťan (1922 – 1926);

bratr Vladimír Kotík, barvíř a rolník (1922 – 1930);

bratr Karel Jelínek, hoteliér – hotel „Beránek“;

bratr Theodor Maxa, soustružník;

bratr Antonín Sojka, kolář (1922 – 1925);

bratr František Žák, tajemník obecního úřadu (1922 – 1924);

bratr František Kopeček st., rolník a řezník (1922 – 1930);

bratr Ignác Valach, rolník (1922 – 1923);

bratr Antonín Konečný, dámský krejčí (1922 – 1926);

bratr Antonín Novák, kominický mistr (1922 – 1925);

bratr Ignác Horek, rolník (1922 – 1924);

bratr František Pakosta, správce sokolovny (1922 – 1923);

bratr Karel Fuchs, majitel hostince „U Fuchsů“ (1922 – 1923);

bratr Bernard Österreicher (Oestereicher);

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1923 – 1924

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Výbor:

Náhradník:

Náhradník:

Samaritský četař:

 

bratr Antonín Novotný, měšťan;

bratr Vladimír Kotík, barvíř a rolník;

bratr Karel Jelínek, hoteliér – hotel „Beránek“;

bratr Ignác Valach, rolník (1923 – 1924);

bratr Antonín Sojka, kolář;

bratr František Žák, tajemník obecního úřadu;

bratr František Kopeček, rolník a řezník;

bratr Antonín Konečný, dámský krejčí;

bratr Antonín Novák, kominický mistr;

bratr Ignác Horek, rolník;

bratr Bernard Österreicher (1923 – 1928), majitel výčepu;

 

Výbor Dobrovolného hasičského sboru města Velké Bíteše v roce 1924 – 1925

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Podnáčelník:

Podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Samaritský četař:

bratr Antonín Novotný, měšťan;

bratr Vladimír Kotík, barvíř a tiskař;

bratr Karel Jelínek, hoteliér – hotel „Beránek“;

bratr Theodor Maxa, soustružník;

bratr Antonín Sojka, kolář;

bratr Karel Fuchs, majitel hostince a stáčírny piva (1924–1925);

bratr František Kopeček, rolník a řezník;

bratr Ignác Valach, rolník (1924 – 1925);

bratr Antonín Konečný, dámský krejčí;

bratr Antonín Novák, kominický mistr;

bratr Ignác Horek, rolník;

bratr Bernard Österreicher (Oestereicher);

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1925 – 1926

Předseda /starosta/:

Místopředseda:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Vzdělavatel:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Rozhodčí (smírčí) soud:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Samaritský četař:

bratr Novotný Antonín, měšťan (1925 – 1926);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Jelínek Karel, hoteliér – hotel „Beránek“;

bratr Valach Ignác, rolník (1925 – 1926);

bratr Maxa Bohumil, soustružník dřeva (1925 – 1926);

bratr Vácha Josef (1925-1927);

bratr Sojka Antonín, kolář (1925 – 1926);

bratr Macků Josef, notář (1925 – 1929);

bratr Vácha Jan (1925 – 1927);

bratr Kopeček František st., rolník a řezník;

bratr Konečný Jan st., rolník (1925 – 1926);

bratr Konečný Antonín, dámský krejčí;

bratr Batelka Ludvík, soustružník (1925 – 1926);

bratr Večeřa Stanislav (1925 – 1926);

bratr Konečný Jan st., rolník (1925 – 1926);

bratr Batelka Ludvík, soustružník;

bratr Valach Josef (1925 – 1926);

bratr Žák František, tajemník obecního úřadu (1925 – 1926);

bratr Österreicher Bernard (Oestereicher), majitel výčepu;

bratr Jirák Vilém, ředitel měšťanské školy (1925 – 1926);

bratr Kéda Josef (1925 – 1926);

bratr Machám Jan (1925 – 1926);

bratr Veliška Jan (1925 – 1928);

bratr Svoboda Jan, kolář a rolník (1925 – 1928);

bratr Österreicher Bernard (Oestereicher);

Knihu pamětní vedl Hynek Valach, obchodník – náčelník (1926 – 1936).

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1926 – 1927

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Podnáčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Vzdělavatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Samaritský četař:

bratr Novotný Hynek (1926 – 1929);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Valach Hynek, obchodník, punčochář a rolník (1926 – 1936);

bratr Novotný Jan (1926 – 1927);

bratr Batelka Ludvík, soustružník (1926 – 1927);

bratr Konečný Jan st., rolník (1926 – 1927);

bratr Vácha Josef (1925-1927);

bratr Škorpík František, obuvník (1926 – 1930);

bratr Macků Josef, notář (1926 – 1928);

bratr Kopeček František st., rolník a řezník;

bratr Jelínek Karel, hoteliér (1926 – 1927);

bratr Jirák Vilém, ředitel měšťanské (obecné) školy;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr (1926 – 1927);

bratr Tuček Antonín, pekař a rolník (1926 – 1927);

bratr Nedoma František, rolník (1926 – 1927);

bratr Brym František, zemědělec (1926 – 1927);

bratr Šilhan Josef, rolník (1926 – 1927);

bratr Kožnárek Vilém, učitel na měšťanské škole, (1926 – 1927);

bratr Mgr. Ženatý Adolf-lékárník u sv. Václava, (1926 – 1928);

bratr Veliška Jan;

bratr Svoboda Jan, kolář a rolník;

bratr Macků Josef, notář;

bratr Österreicher Bernard, majitel výčepu;

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1927 – 1928

Čestný starosta:

Starosta:

Místostarosta:

Náměstek starosty:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Zbrojíř:

Vzdělavatel:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Samaritský četař:

bratr Novotný Hynek (1927);

bratr Jelínek Karel, hostinský – hotel „Beránek“ (1927-1928);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník (1927 – 1930);

bratr Valach Hynek, punčochář a rolník;

bratr Konečný Jan st., rolník (1927 – 1930);

bratr Bojanovský Josef, stolař (1927 – 1928);

bratr Škorpík František, strojník (důchodce);

bratr Macků Josef, notář;

bratr Šilhán Josef, rolník (1927 – 1934);

bratr Kopeček František st., rolník a řezník;

bratr Jirák Vilém, ředitel obecné školy (1927 – 1928);

bratr Kožnárek Vilém, učitel na měšťanské škole (1927 – 1929);

bratr Svoboda Jan, kolář a rolník (1927 – 1928);

bratr Brym František, zemědělec (1927 – 1928);

bratr Kotík Karel, řídící učitel v.v., (1927 – 1928);

bratr Kratochvíla Josef (1927 – 1928);

bratr Maxa Bohumil, soustružník (1927 – 1928);

bratr Ph. Mr. Ženatý Antonín-lékárník u sv. Václava ve Velké Bíteši;

bratr Joch Rudolf (1927 – 1928);

bratr Veliška Jan;

bratr Macků Josef, notář;

bratr Svoboda Jan, kolář a rolník;

bratr Österreicher Bernard (Oestereicher), majitel výčepu;

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1928 – 1929

Starosta:

Náměstek:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Hospodářský dozorce:

Hospodářský dozorce:

Vzdělavatel:

Zbrojíř:

Náhradník:

Náhradník:

Samaritský četař:

 

bratr Novotný Hynek;

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Valach Hynek, punčochář a rolník;

bratr Konečný Jan, rolník;

bratr Havlát Jan, řezník (1928 – 1929);

bratr Šilhán Josef, rolník;

bratr Kopeček František, rolník a řezník;

bratr Kotík Vladimír, barvíř (1928 – 1930);

bratr Kožnárek Vilém, učitel na měšťanské škole;

bratr Jirák Vilém, ředitel měšťanské školy (1928 – 1931);

bratr Brym František, zemědělec (1928 – 1929);

bratr Macků Josef, notář;

bratr Škorpík František, rolník (důchodce);

bratr Sochor Rudolf, poštmistr (1928 – 1930);

bratr Janeček Jaroslav, rolník (1928 – 1929);

bratr Šetina František, krejčí;

 

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1929 – 1930

Předseda:

Místostarosta:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Náčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr (zbrojíř):

Vzdělavatel:

Četař samaritské stráže:

Pokladník:

 

bratr Novotný Hynek (1929 – 1930);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Konečný Jan, rolník;

bratr Nedoma František, rolník (1929 – 1930);

bratr Valach Hynek, punčochář a rolník;

bratr Šilhán Josef, rolník;

bratr Škorpík František, strojník (důchodce);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník (1929 – 1930);

bratr Šetina František, krejčí (1928 – 1939);

bratr Kopeček František, rolník a řezník;

 

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1930 – 1931

Předseda:

Náčelník:

Místopředseda:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Zbrojíř:

Vzdělavatel:

Jednatel:

Četař samaritské stráže:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Četař technické čety:

 

bratr Novotný Hynek;

bratr Valach Hynek, obchodník a punčochář;

bratr Kotík Vladimír, měšťan (1930 - 1935);

bratr Konečný Jan, rolník;

bratr Nedoma František, rolník (1930 – 1939);

bratr Škorpík František, strojník (důchodce);

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr (1930 – 1931);

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Kopeček František, rolník a řezník;

bratr Jirák Vilém, ředitel školy (1930 – 1931);

bratr Šilhán Josef, rolník (1930 – 1931);

bratr Janeček Jaroslav, rolník;

bratr Škorpík František, strojník (důchodce);

 

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1931 – 1932

Starosta:

I. místostarosta:

II. místostarosta:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Vzdělavatel:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Pokladník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Dozorce účtů:

Dozorce účtů:

Četař samaritské stráže:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

Rozhodčí soud:

 

bratr Novotný Hynek;

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník, měšťan;

bratr Jirák Vilém, ředitel školy (1931 – 1932);

bratr Hynek Valach, punčochář (výroba pleteného zboží);

bratr Nedoma František, rolník;

bratr Šilhán Josef, rolník (1931 – 1936);

bratr Žák František, klempíř;

bratr Fik(e)r Josef, strojník a zámečník (1931 – 1951);

bratr Večeřa Stanislav (1931 – 1933);

bratr Žák František, klempíř;

bratr Fik(e)r Josef, strojník a zámečník;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr (1931 – 1937);

bratr Večeřa Stanislav (1931 – 1932);

bratr Kožnárek Vilém, učitel obecné školy;

bratr Brym František, zemědělec;

bratr Kopeček František, rolník (1931 – 1936);

bratr Rous Antonín;

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník;

bratr Staněk Josef, tkadlec;

bratr Bojanovský Josef, stolař (1931 – 1932);

 

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1932 – 1933

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Místostarosta:

Jednatel:

Zbrojmistr:

Pokladník:

Dozorce účtů:

Dozorce účtů:

Četař samaritské stráže:

Vzdělavatel:

 

bratr Valach Hynek, obchodník a punčochář, rolník;

bratr Nedoma František, rolník;

bratr Šilhán Josef, rolník;

bratr Kotík Vladimír, barvíř a rolník, starosta města;

bratr Josef Šilhán, rolník (1932 – 1933);

bratr Fik(e)r Josef, zámečník;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr;

bratr Kopeček František, rolník a řezník;

bratr Šilhán Josef, rolník (1930 – 1934);

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Večeřa Stanislav;

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1933 – 1934

Starosta:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Zbrojmistr (zbrojíř):

Pokladník:

Dozorce účtů:

Dozorce účtů:

Četař samaritské stráže:

Vzdělavatel:

Četař:

bratr Vladimír Kotík, barvíř (1928? – 1935);

bratr Hynek Valach, obchodník a punčochář, rolník;

bratr František Nedoma, rolník;

bratr Josef Šilhan, rolník;

bratr Josef Šilhán, rolník (1934 – 1935);

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Rudolf Sochor, poštmistr;

bratr František Kopeček, rolník a řezník;

bratr Josef Šilhán, rolník;

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Stanislav Večeřa;

bratr Josef Bojanovský, stolař (1933 – 1936);

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1934 – 1935

Starosta:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Pokladník:

Jednatel:

Zbrojíř:

Četař samaritské stráže:

Vzdělavatel:

Četař:

 

bratr Vladimír Kotík, barvíř a rolník, měšťan;

bratr Hynek Valach, punčochář-výroba pleteného zboří, rolník;

bratr František Nedoma, rolník;

bratr Josef Šilhan, rolník;

bratr Rudolf Sochor, poštmistr;

bratr Josef Šilhan, rolník (1934 – 1935);

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Antonín Zezula, řídící učitel v.v. ( 1934 – 1936);

bratr Josef Bojanovský, stolař;

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1935 – 1936

Starosta sboru:

Místostarosta sboru:

Náčelník sboru:

I. podnáčelník sboru:

II. podnáčelník sboru:

Pokladník sboru:

Jednatel sboru:

Zbrojíř sboru:

Četař samaritské stráže:

Vzdělavatel sboru:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

bratr Kotík Vladimír (rezignoval 15. května) barvíř a rolník;

bratr Jirák Vilém, odborný učitel a ředitel školy (1935 – 1937);

bratr Valach Hynek, obchodník a punčochář, rolník;

bratr Nedoma František, rolník;

bratr Šilhan Josef, rolník;

bratr Sochor Rudolf, poštmistr;

bratr Hemala Jan, ředitel školy (1935-1938);

bratr Fik(e)r Josef, strojník a zámečník;

bratr Šetina František, krejčí;

bratr Zezula Antonín, řídící učitel v.v.;

bratr Březina Antonín, tesař, dělník (1935 – 1939);

bratr Malý Karel, garážmistr v.v., (1935 – 37);

Knihu pamětní vedl Hynek Valach – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1936 – 1937

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Jednatel:

Zbrojíř:

Vzdělavatel:

Náčelnice ženského oddílu:

bratr Kotík Karel, řídící učitel v.v., (1936 – 1937);

bratr Jirák Vilém, odborný učitel a ředitel školy;

bratr Valach Hynek, rolník a punčochář, rolník;

bratr Bokr Jan, rolník (1936 – 1937);

bratr Žák Jan, rolník (1936 – 1939);

bratr Kéda Benedikt, zaměstnan. obecního úřadu (1936 – 1959);

bratr Fik(e)r Josef, strojník a zámečník;

bratr Schwamenhöfer Antonín, odborný učitel (1936 – 1949);

sestra Jílková Marie, odborná učitelka;

Knihu pamětní vedl Jan Bokr – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1937 – 1938

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Velitel:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Pokladník:

Jednatel:

Zbrojíř:

Vzdělavatel:

Náčelnice ženského oddílu:

bratr Hynek Valach, rolník a punčochář, (1937 – 1948);

bratr Karel Kotík, řídící učitel obecné školy v.v. (1937 – 1949);

bratr Jan Bokr, rolník, (1937 – 1947);

bratr Jan Bokr, rolník, (1937 – 1946);

bratr František Nedoma, rolník;

bratr Jan Žák, rolník;

bratr Karel Malý, garážmistr v.v.;

bratr Benedikt Kéda, zaměstnanec obecního úřadu;

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Antonín Schwamenhöfer, odborný učitel;

sestra Marie Jílková, odborná učitelka;

Knihu pamětní vedl Jan Bokr – náčelník.

 

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v roce 1938 – 1939

Starosta:

Místostarosta:

Náčelník:

Velitel:

I. podnáčelník:

II. podnáčelník:

Pokladník:

Jednatel:

Zbrojíř:

Vzdělavatel:

Náčelnice ženského oddílu:

bratr Hynek Valach, rolník a punčochář-výroba pleteného zboří;

bratr Karel Kotík, řídící učitel obecné školy a kronikář města;

bratr Jan Bokr, rolník;

bratr Jan Bokr, rolník;

bratr František Nedoma, rolník;

bratr Jan Žák, rolník;

bratr Karel Malý, garážmistr v.v.;

bratr Benedikt Kéda, zaměstnanec obecního úřadu;

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Antonín Schwamenhöfer, odborný učitel;

sestra Marie Jílková, odborná učitelka (1936 – 1945);

Knihu pamětní vedl Jan Bokr – náčelník.

 

Výbor Místní jednoty Československého svazu hasičstva

v roce 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945

Starosta:

Místostarosta:

Velitel:

Náčelník:

I. náměstek velitele:

II. náměstek velitele:

Jednatel:

Pokladník:

 

Zbrojíř:

Strojmistr:

Náčelnice ženského oddílu:

Vzdělavatel:

Samaritán:

bratr Hynek Valach, punčochář-výroba pleteného zboží;

bratr Karel Kotík, řídící učitel obecné školy v.v.;

bratr Jan Bokr, rolník;

bratr Jan Bokr, rolník;

bratr František Nedoma, rolník (1939 – 1945);

bratr Jan Žák, rolník (1939 – 1945);

bratr Benedikt Kéda, zaměstnanec obecního úřadu (1939-1946);

bratr Karel Malý, garážmistr v.v., později bratr Rudolf Jílek, odborný učitel;

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Karel Malý, garážmistr v.v.;

sestra Marie Jílková, odborná učitelka;

bratr Antonín Schwamenhöfer, odborný učitel;

bratr František Šetina, krejčí;

Knihu pamětní vedl Jan Bokr – náčelník/velitel.

 

Výbor Místní jednoty Československého svazu hasičstva v roce 1946 – 1949

Velitel:

I. zástupce:

II. zástupce:

Starosta:

Místostarosta:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojíř:

Strojmistr:

Vzdělavatel:

 

bratr Jan Bokr, rolník, od r. 1948 František Nováček, řezník;

bratr František Nedoma, rolník (1946 – 1949);

bratr Jan Žák, rolník (1946 – 1949);

bratr Hynek Valach, rolník a punčochář-výroba pleteného zboží;

bratr Karel Kotík, řídící učitel obecné školy v.v.;

bratr Benedikt Kéda, městský zaměstnanec (1946-1959);

bratr František Pohanka, obuvník a rolník (1946-1951);

bratr Josef Fikr, strojník a zámečník;

bratr Karel Malý, garážmistr v.v.;

bratr Antonín Schwamenhöfer;

 

Výbor Místní jednoty Československého svazu hasičstva v roce 1949 – 1950

Velitel:

Starosta:

Jednatel:

Pokladník:

Zbrojmistr:

Strojmistr:

Zástupce strojmistra:

Vzdělavatel:

Samaritský referent:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

bratr František Nováček, řezník a uzenář (1949 – 1954);

bratr Eduard Pařízek, zaměstnanec jatek (1949-1953);

bratr Bohumír Poledňa, strážmistr v.v., důchodce (1949 – 1960);

bratr František Pohanka, obuvník a rolník;

bratr František Čermák, rolník (1949 – 1950);

bratr Ludvík Batelka, soustružník (1949 – 1950);

bratr Josef Batelka, listonoš-poštovní doručovatel;

bratr Vlastimil Zezula, úředník Spořitelny (1949 – 1951);

bratr Ladislav Holánek, učitel (1949 – 1950);

bratr Josef Šilhan, rolník (1949 – 1950);

bratr Josef Veselý (1949 – 1950);

bratr Ladislav Kopeček, rolník (1949 – 1951);

bratr Jan Konečný, rolník (1949 – 1950);

bratr Ladislav Balák, (1949 – 1952);

bratr Ludvík Doubek, stolař (1949 – 1950);

bratr Karel Veleba, rolník (1949 – 1950);

bratr František Janeček, stolař (1949 – 1950);

bratr Leopold Mazánek, rolník (1949 – 1950);

bratr Miroslav Joch, kolář a rolník (1949 – 1950);

poručík Antonín Březina, úředník OI SPD (1949 – 1950);

bratr Jan Bokr, rolník;

bratr Jan Valla, rolník (1949 – 1950);

bratr Hynek Valach, obchodník a punčochář, rolník (1949 – 1950);

 

 

Výbor Místní jednoty Československého svazu hasičstva v roce 1950 – 1951

Starosta:

Místostarosta:

Velitel:

I. náměstek velitele:

II.náměstek velitele:

Jednatel:

Strojmistr:

Pokladník:

Vzdělavatel:

Samaritský a zdravotní referent:

bratr Eduard Pařízek, zaměstnanec jatek;

por. Antonín Březina, pracovník OI PO (1950 – 1951);

bratr František Nováček, řezník a uzenář;

bratr Jan Konečný, ml., rolník (1950 – 51);

bratr Miroslav Joch, kolář (1950 – 1951);

bratr Bohumír Poledňa, štábní strážmistr v.v., důchodce;

bratr Ludvík Doubek, (1950 – 1953);

bratr František Pohanka, rolník a obuvník;

bratr Vlastimil Zezula, úředník;

bratr František Janeček, stolař (1951 – 1953);

 

Od roku 1953 se mění označení některých funkcí - funkci „starosty“ sboru převzal „předseda“, z náměstka starosty a zástupce velitele „místopředseda“, z „náčelníka“ se stal velitel, ze „zbrojíře“ se stal „hospodář a strojník“, zůstali jen „jednatelé a pokladníci“.

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu hasičstva v roce 1951 – 1952

Předseda:

I. místopředseda:

II. místopředseda:

Jednatel a archivář:

Pokladník a matrikář:

Hospodář:

Organizační referent:

Referent pro preventivní ochranu:

Výcvikový referent:

Referent pro odborné školení:

Referent dorostu:

Kulturní  a osvětový referent:

Referentka žen:

Samaritský a zdravotní referent:

Strojmistr:

Revizor:

Revizor:

Revizor:

 

Pařízek Eduard, řezník-zaměstnanec jatek (1951 – 1954);

Joch Miroslav, kolář a rolník (1951 – 1954);

Musilová Marie, (1951 – 1953);

Poledňa Bohumír, závodní stráž I.BS (1951 – 1960);

Pohanka František, obuvník, (1951 – 1952);

Čermák František, rolník, (1951 – 1969);

Neklapil František, tesař, (1951 – 1954);

Smutný Josef, mlynářský dělník (1951 – 1952);

Kopeček Ladislav, (1951 – 1953);

Fik(e)r Josef, strojník, (1951 – 1954);

Březina Antonín ml., pracovník OI PO (1951 – 1952);

Křepelová Vlasta, (1951 – 1952);

Baláková Marie, v domácnosti, (1951 – 1952);

Janeček František, stolař;

Doubek Ludvík, stolař (důchodce);

Kožnar Jaroslav, krejčí, (1951 – 1954);

Čermák František, rolník;

Slávková Jarmila (1951 – 1954);

 

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu hasičstva v roce 1952 – 1953

Předseda:

I. místopředseda a velitel:

II. místopředseda:

Jednatel a archivář:

Pokladník a archivář:

Hospodář:

Organizační referent:

Referent preventivní ochrany:

Referent pro výcvik:

Referent pro odborné školení:

Kulturní  a osvětový referent:

Samaritský a zdravotní referent:

Revizor:

Revizor:

Revizor:

Pařízek Eduard, řezník-zaměstnanec jatek;

Nováček František, řezník a uzenář (1952 – 1960);

Joch Miroslav, rolník a kolář (1952 – 1954);

Poledňa Bohumír, závodní stráž I.BS ZKG;

Březina Antonín, úředník OI PO (1951 – 1954);

Čermák František, rolník;

Neklapil František, tesař, pracovník MNV;

Čechovský František, rolník, (1952 – 1953);

Kopeček Ladislav, (1952 – 1953);

Fik(e)r Josef, strojník;

Balák Ladislav, pracovník ONV (1952 – 1960);

Janeček František, stolař;

Balák Ladislav, pracovník ONV, (1952 – 1953);

Smutný Josef, mlynářský dělník (1952 – 1960);

Pohanka František, obuvník a zemědělec (1952 – 1953);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v roce 1953 – 1954

Předseda:

I. místopředseda:

II. místopředseda:

Jednatel a archivář:

Pokladník a matrikář:

Organizační referent:

Výcvikový referent:

Referent pro odborné školení:

Referent dorostu:

Kulturní  a osvětový referent:

Referentka žen:

 

Strojmistr:

Strojmistr:

Revizor:

Revizor:

Revizor:

Veleba Karel, rolník (1954 – 1955);

Joch Miroslav, rolník a kolář;

Kopeček Ladislav, (1953 – 1960);

Poledňa Bohumír, důchodce, závodní stráž;

Pohanka František, obuvník (1953 – 1954);

Neklapil František, tesař, zaměstnanec MNV;

Svobodová Anna, v domácnosti (1953 – 60);

Konečný Jan ml., rolník (1953 – 1954);

Valach Ladislav, (1953 – 1960);

Balák Ladislav, úředník – pracovník ONV;

Fikrová Ludmila (Lída), mateřská školka, (1953 – 1960);

Doubek Ludvík pro automobilovou stříkačku (1953 – 1954);

Chmel(a) František pro dvoukolovou motorovou stříkačku;

Ondráková Krista, prodavačka, (1953 – 60);

Musilová Marie, (1953 – 1960);

Kožnar Jaroslav, krejčí;

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1954 – 1956

Předseda:

I. místopředseda

Velitel PS:

Velitel:

II. místopředseda a zástupce velitele:

Jednatel a archivář:

Hospodář:

Pokladník a matrikář:

Organizační referent:

Referent odborného školení:

Referent dorostu:

Kulturní  a osvětový referent:

Referent pro preventivní ochranu:

Referentka žen:

Náhradníci:

 

 

Revizoři:

 

 

 

Veleba Karel, člen JZD z Velké Bíteše;

Fik(e)r Josef, zámečník (1954 – 1960);

Fik(e)r Josef, strojník a zámečník (1954 – 1960);

Miroslav Joch, rolník (1954 – 1955)

Nováček František, traktorista (1954 – 1960);

Poledňa Bohumír, důchodce;

Čermák František, rolník;

Chmel(a) František, obuvník (1954 – 1960);

Konečný Jan ml, rolník (1954 – 1960);

Doubek Ludvík, zaměstnanec MNV (1954 – 1960);

Hedeja Jaroslav, rolník (1954 – 1960);

Pohanka František, člen JZD (1954 – 1960);

Joch Miroslav, kolář (1954 – 1960);

Sládková Jarmila, úřednice ONV (1954 – 1960);

Neklapil František, úředník MNV (1954 – 1960);

Pařízek Eduard, zaměstnanec jatek (1954 – 1960);

Nekuda Jan, vedoucí uhelných skladů 1954 – 1960;

Smutný Josef, mlynářský dělník;

Žák Josef, šofér, brigadýr, (1954 – 1960);

Březina Antonín ml., úředník OI PO (1954 – 1960);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1956 – 1957

Předseda:

Velitel:

Pokladník a matrikář:

Bratr František Konečný, rolník (1956 – 1957)

Bratr Josef Fikr, strojník

Bratr Chmel(a) František, obuvník;

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1957 – 1959

Předseda:

Velitel:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

bratr Jan Burian, rolník-zemědělec (1958 – 1961)

bratr Josef Fikr, strojník

bratr František Konečný

bratr Antonín Burian

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1959 – 1960

Předseda:

Velitel:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

bratr Jan Burian, rolník-zemědělec;

bratr Ladislav Balák, pracovník ONV (1959 – 1963);

bratr František Fiker, rolník;

bratr Antonín Dvořák, sedlář (1960 – 1964);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1960 – 1961

Předseda:

Velitel:

Jednatel:

Organizační referent:

Preventivní referent:

Materiálně-technický referent:

Kulturně-propagační referent:

Referent mládeže

Pokladník

Revizor I.

Revizor II.

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zástupce náčelníka:

bratr František Neklapil, pracovník MNV (1960 – 1963);

bratr Balák Ladislav později bratr Chmel František od 8. srpna;

bratr Veleba Karel ml., rolník, člen JZD (1960 – 1968);

bratr Neklapil František, pracovník MNV (1960 – 1961);

bratr Chmel(a) František, obuvník (1960);

bratr Čermák František, rolník, Lánice 28 (1960 – 1962);

bratr Šabacký Zdenek, dělník, (1960 – 1962);

bratr Jeřábek Jiří, sazeč, (1960 – 1963);

bratr Pohanka František, zaměstnanec JZD (1960 – 1966);

bratr Dvořák Antonín, sedlář (1960 – 1964);

bratr Fikr František, rolník, (1960 – 1965);

bratr Batelka Josef, řidič (šofér), (1960 – 1967);

bratr Mazánek Ladislav (1960 – 1961);

bratr Smutný Josef, mlynář, (1960 – 1961);

bratr Konečný Jan, rolník-zemědělec (1960 – 1961);

por. Březina Antonín, úředník OI PO, od 15. července 1960;

 

Členové výboru požárního sboru v roce 1961 – 1962

Velitel požárního sboru:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Jednatel:

Pokladník:

Organizační referent:

Preventivní referent:

Technicko-materiální referent:

Kulturní referent:

Referent mládeže:

Revizor:

Revizor:

Revizor:

Zrojíř:

Členka výboru:

Balák Ladislav, úředník – pracovník ONV;

Chmel František, obuvník (1960-1961);

Neklapil František, tesař, pracovník MNV;

Konečný Jan ml., zemědělec (1961 – 1962);

Veleba Karel st., (1960-1963);

Pohanka František, obuvník a rolník;

Bartoněk Jan (1961 – 1962);

Joch Miroslav, zaměstnanec státních statků (1961 – 1963);

Čermák František, rolník (1961 – 1962);

Šabacký Zdenek, dělník, zaměstnanec I. brněnské;

Jeřábek Jiří, sazeč;

Dvořák Antonín, sedlář;

Fikr František, rolník;

Smutný Josef, mlynář (1961 – 1964);

Hotárek Drahomír, zámečník (1961 – 1962);

Konečná Marie, v domácnosti (1961 – 1962);

 

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1962 – 1963

Předseda:

Místopředseda:

Velitel:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Pokladník:

Organizační referent:

Preventivní referent:

Kulturní referent:

Referent mládeže:

Náčelník:

Zástupce náčelníka:

Strojmistr:

Strojmistr:

Strojmistr:

Strojmistr:

Hospodář:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Revisor:

Revisor:

Revisor:

František Neklapil, tesař, pracovník MNV;

Antonín Březina, úředník OI PO (1962 – 1963);

Ladislav Balák, pracovník ONV, (1960 – 1963);

Ladislav Balák, pracovník ONV, (1962 – 1963);

Karel Veleba, rolník;

František Pohanka, obuvník a zemědělec (rolník);

Jan Janíček, dělník;

Miroslav Joch, zaměstnanec státních státků-kolář, (1962);

Oldřich Pecina, zaměstnanec MNV, (1962 – 1965);

Jiří Jeřábek, sazeč;

František Chmel, obuvník;

Ladislav Balák, úředník;

Drahomír Hotárek, zámečník (1962 – 1963);

Josef Batelka, listonoš-poštovní doručovatel;

Stanislav Nevrtal, (1962 – 1964);

Jan Malý, rolník, (1962 – 1963);

František Čermák, rolník;

Jan Konečný ml., zemědělec (1962 – 1963);

František Fikr st., rolník, (1962 – 1963);

Miroslav Joch, zaměstnanec státních statků, (1962 – 1963);

Oldřich Pecina, zaměstnanec MNV, (1962 – 1963);

Bohumír Poledňa, důchodce (1962 – 1963);

František Brym, zemědělec, (1962 – 1963);

Jan Janíček, dělník;

Antonín Dvořák, sedlář (1962 – 1963);

Jiří Jeřábek, sazeč (1962 – 1963);

Jan Burian, rolník-zemědělec (1962 – 1963);

Antonín Dvořák, sedlář;

Josef Smutný, mlynář;

František Fikr, rolník;

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1963 – 1964

Předseda:

Místopředseda:

Velitel:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

Organizační referent:

Preventivní referent:

Kulturní referent:

Referent mládeže:

Strojník:

Strojník:

Strojník:

Strojník:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Náhradník výboru:

Náhradník výboru:

Náhradník výboru:

Neklapil František, tesař, pracovník MNV;

Gireth Jan, strojní zámečník (1963 – 1964);

Joch Miroslav, zaměstnanec státních statků (1963 – 64);

Janíček Jan, dělník-stolař, zaměstnanec I. brněnské;

Veleba Karel st., rolník (1963 – 1964);

Pohanka František, obuvník a zemědělec;

Čermák František, rolník;

Balák Ladislav, obchodník (1963 – 1964);

Chmel František, obuvník (1963 – 1968);

Pecina František (1963 – 1964);

Šabacký Zdenek, dělník, zaměstnanec I.B ZKG (1963 – 1964);

Hotárek Drahomír, dělník (1963 – 1964);

Nevrtal Stanislav, nákladní autodoprava;

Batelka Josef, pošťák-poštovní doručoval;

Batelka Ludvík, soustružník (1963 – 1964);

Dvořák Antonín, sedlář;

Smutný Josef, mlynářský dělník;

Fikr František, rolník (1965 – 1966);

Poledňa Bohumil, důchodce (1963 – 1964);

Brym František, zemědělec (1963 – 1964);

Nováček František, traktorista (1963 – 1964);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1964 – 1965

Velitel:

Zástupce velitele:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Předseda:

 

Místopředseda:

Pokladník:

Hospodář:

Kulturní referent:

Kulturní referent:

Osvětový referent:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

Člen výboru:

Preventář:

Preventář:

Preventář:

Jan Gireth, výrobní technický kontrolor (1964-1970);

Jan Janíček, stolař, zaměstnanec I. brněnské, Velká Bíteš;

Jan Gireth, strojní zámečník, zaměstnanec I. brněnské;

František Neklapil, tesař (1964 – 1969);

Antonín Dvořák, sedlář (1964–1965), později

Vlastimil Zezula, úředník Spořitelny (1964 – 1967);

Jan Konečný ml., rolník (1964 – 1966);

František Pohanka, obuvník a zemědělec (rolník);

František Čermák, důchodce;

Karel Veleba st., rolník-člen JZD (1964 – 1965);

Oldřich Pecina, zaměstnanec MNV;

Vlastimil Zezula, úředník Spořitelny (1964 – 1965);

František Fikr, rolník;

František Nováček, traktorista (1964 – 1965);

Ladislav Balák, obchodní příručí (1964 – 1966);

František Chmel(a), obuvník;

Zdenek Šabacký, dělník, zam. I.B ZKG (1964 – 1965);

Miroslav Joch, zaměstnanec státních státků (1964 – 1965);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1965 – 1966

Velitel:

Jednatel:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Pokladník:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Referent CO:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Náhradník:

Jan Gireth, výrobní technický kontrolor, U stadionu 278 (1964 – 1971);

František Neklapil, tesař (1964 – 1968);

Vlastimil Zezula, úředník (1965 – 1967);

Jan Konečný, zemědělec;

František Čermák, důchodce;

František Pohanka, zemědělec (rolník);

Jan Koza (1965 – 1966);

Jiří Jeřábek, sazeč, (1965 – 1966);

Karel Veleba st., rolník, (1965 – 1966);

Ladislav Balák, úředník, pracovník ONV;

Jan Bartočík (1965 – 1966);

Jan Janíček, stolař;

Josef Batelka, pošťák-poštovní doručovatel;

František Nováček, traktorista (1965 – 1966);

Jiří Jeřábek, sazeč, (1965 – 1966);

Zdeněk Šabacký, dělník, zaměstnanec I. brněnské (1965 – 1966);

Jan Konečný, zemědělec (1965 – 1966);

Karel Veleba st., zemědělec (1965 – 1966);

Jan Koza, (1965 – 1969);

František Fikr, rolník;

František Pohanka, zemědělec-člen JZD (1965 – 1966);

Antonín Dvořák, sedlář (1965 – 1966);

Oldřich Pecina, zaměstnanec MNV (1965 – 1966);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1966 – 1967

Předseda:

I. místopředseda:

Velitel:

II. místopředseda:

Jednatel:

Strojník:

Materiálně technický referent:

Pokladník:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Referent pro CO:

Organizační referent:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

s. Vlastimil Zezula, úředník;

s. Jan Gireth, technický kontrolor IBS ZKG (1966 – 1969)

s. Jan Gireth, (1964 – 1971);

s. Ladislav Balák, pracovník ONV (1966 – 1969);

s. František Neklapil, tesař;

s. Josef Batelka, pošťák-listonoš (1966 – 1967);

s. František Čermák, důchodce (1966 – 1967);

s. Oldřich Pecina, zaměstnanec MNV (1966 – 1969);

s. Jaromír Poledňa, zámečník;

s. Karel Veleba, technik (1966 – 1967);

s. Jan Konečný, zemědělec;

s. Jan Janíček, stolař I. brněnské;

s. František Pohanka, zemědělec-člen JZD (1966-1967);

s. Jan Koza;

 

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1968 – 1969

Předseda:

I. místopředseda a velitel:

II. náměstek předsedy:

Referent prevence a revizor účtů:

Hospodář, člen výboru:

Jednatel, člen výboru:

Strojník, člen výboru:

Referent pro výchovnou práci, člen výboru:

Pokladník:

Referent mládeže:

Referent pro CO a revizor účtů:

Člen výboru:

Organizační referent a revizor účtů:

Náhradník, člen výboru:

Náhradník a revizor účtů:

Člen výboru:

Člen výboru:

s. Janíček Jan, stolař I. brněnské (1968-1969);

s. Gireth Jan, technický kontrolor;

s. Balák Ladislav, úředník – pracovník ONV;

s. Balák Ladislav (1968 – 1969);

s. Čermák František st., důchodce;

s. Neklapil František, tesař (1968 – 1969);

s. Batelka Josef, řidič, frézař;

s. Veleba Karel, (1968 – 1969);

s. Pecina Oldřich, zam. MNV (1966 – 1969);

s. Poledňa Jaromír, zámečník (1968 – 1969);

s. Konečný Jan ml., zemědělec (1968 – 1969);

s. Konečný Jan, rolník, (1968 – 1969);

s. Zezula Vlastimil;

s. Koza Jan st., důchodce;

s. Beránek Josef, řidič sanitky (1968 – 1969);

s. Pecina Oldřich, zaměstnanec MNV;

s. Poledňa Jaromír;

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1969 – 1970

Předseda:

Místopředseda:

Velitel:

Jednatel:

Hospodář:

Strojník:

Materiálně technický referent:

Referent mládeže:

Referent pro CO:

Referent pro prevenci:

Referent pro masově výchovnou práci:

Organizační referent:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

bratr Janíček Jan, dělník, stolař I brněnské;

bratr Veleba Karel, zkušební technik (1969 – 1970);

bratr Gireth Jan, technický kontrolor I. brněnské;

bratr Valach František, (1969 – 1973);

bratr Pecina Oldřich, zam. MNV (1969 – 1970);

bratr Batelka Josef, frézař, zaměstnanec 1.B ZKG;

bratr Doubek Ludvík, důchodce (1969 – 1970);

bratr Gajdoš František (1969 – 1970);

bratr Čermák František, důchodce;

bratr Balák Ladislav, úředník ONV(1968 – 1971);

bratr Poledňa Jaromír, zámečník (1969 – 1970);

bratr Zezula Vlastimil, úředník (1969 – 1972);

bratr Zezula Vlastimil, úředník (1969 – 1972);

bratr Koza Jan ml., (1969 – 1971);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1970 – 1971

Předseda:

Místopředseda:

Velitel PS:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Hospodář:

Hospodář:

Strojník:

Strojník:

Materiálně technický referent:

Referent mládeže:

Zástupce referenta mládeže:

Referent pro CO:

Referent prevence:

Preventista PS:

Referent pro masově výchovnou práci:

Organizační referent:

Pokladník a člen výboru:

Revizor účtů:

Revizor účtů:

bratr Karel Veleba ml., technik (1970 – 1971);

bratr Jan Janíček, stolař I. brněnské;

bratr Jan Gireth, výrobní technický kontrolor;

bratr Miroslav Joch, (1970 – 1971);

bratr František Valach, požární preventista;

bratr Ludvík Doubek, důchodce (1970 – 1971);

bratr Josef Beránek, řidič sanitky (1970 – 1971);

bratr Drahomír Hotárek, dělník (1970 – 1971);

bratr Josef Batelka, frézař I.B ZKG;

bratr František Čermák ml. (1970 – 1971);

bratr František Porupka, brusič kovů (1970 – 1971);

bratr František Žák, klempíř (1970 – 1971);

bratr Jaromír Poledňa, zámečník (1970 – 1971)

bratr Josef Loup (1970 – 1971);

bratr Ladislav Balák, úředník, pracovník ONV;

bratr Ladislav Doležal st., (1971 – 1972);

bratr Oldřich Pecina, (1970 – 1971);

bratr Josef Beránek, řidič sanitky (1970 – 1972);

bratr Ladislav Balák, úředník ONV (1970 – 1971);

bratr Jan Koza ml.;

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1971 – 1972

Předseda:

Místopředseda:

Velitel:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

Hospodář:

Strojník:

Referent pro práci s mládeží:

Referent prevence:

Kulturní referent:

Organizační referent a revizor účtů:

Člen výboru:

Člen výboru:

bratr Janíček Jan, stolař PBS (1971 – 1975);

bratr Veleba Karel, zkušební technik (1971 – 1974);

bratr Šabacký Zdenek, dělník I.brněnské (1971 – 1972);

bratr Porupka František, (1971 – 1972);

bratr Valach František;

bratr Beránek Josef, řidič sanitky;

bratr Čermák František ml., (1971 – 1972);

bratr Holík Radek, údržbář, IB ZKG (1971 – 1972);

bratr Batelka Josef, zaměstnanec IB ZKG;

bratr Doležal Ladislav ml., dělník  IB (1971 – 1974);

bratr Pecina Oldřich, zaměstnanec MNV (1971 – 1972);

bratr Doležal Ladislav st., (1971 – 1974);

bratr Zezula Vlastimil, úředník Spořitelny;

bratr Pohl Bohuslav (1971 – 1974);

bratr Budín Vladimír, slévač, (1971 – 1972);

 

 

Výbor Mj ČSPO v jubilejním roce 100 výročí založení (1972 – 1974)

Předseda požárního sboru:

Místopředseda požárního sboru:

Velitel požárního sboru:

Zástupce velitele požárního sboru:

Jednatel požárního sboru:

Vedoucí I. strojník požárního sboru:

II. strojník požárního sboru:

Materiálně-technický referent:

Hospodář požárního sboru:

Hospodář požárního sboru:

Pokladník požárního sboru:

 

Referent mládeže:

Pomocník referenta mládeže:

Referent masově – výchovné práce:

Kulturní referent:

Referent CO:

Referent pro prevenci:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

 

bratr Jan Janíček, stolař I.B ZKG;

bratr Karel Veleba, zkušební technik;

bratr Josef Beránek, řidič sanitky OÚNZ (1972 – 1974);

bratr Zdenek Šabacký, dispečer (1972 – 1974);

bratr František Valach, požární preventista (1969-1973);

bratr Drahomír Hotárek, zámečník (1972 – 1974);

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG (1972 – 1974);

bratr Jaromír Mencler, (1972 – 1974);

bratr Jaromír Mencler, mistr (1972 – 1974);

bratr Vlastimil Zezula, úředník OÚNZ (1972 – 1974);

bratr Vlastimil Zezula, úředník (1972 – 1974) později

Ladislav Veleba (1972 – 1974);

bratr Ladislav Doležal ml., dělník IB;

bratr Jaroslav Neklapil, soustružník (1972 – 1973);

bratr Ladislav Doležal st.;

bratr Ladislav Doležal st., vedoucí prodejny textilu;

bratr Oldřich Pecina, důchodce (1972 – 1974);

bratr Vladimír Budín, slévač I.B ZKG (1972 – 1982);

bratr František Čermák st. důchodce;

bratr Jan Burian, zemědělec, Státní statky (1972 – 1974);

bratr Jan Gireth, technický kontrolor (1972 – 1973);

bratr Jaromír Poledňa, zámečník (1972 – 1973);

bratr Bohuslav Pohl;

bratr Radomír Holík, údržbář, IB ZKG (1972 – 1973);

 

Členové výboru Místní jednoty Československého svazu požární ochrany

v letech 1974 – 1975

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

 

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

Preventista:

Kulturní referent:

Strojník č. 1:

Strojník č. 2 a referent CO:

Revizor:

Revizor:

Člen výboru:

Gireth Jan, výrobní kontrolor (1974 – 1980);

Beránek Josef, řidič sanitky (1974 – 1977);

Janíček Jan, požární technik I.B ZKG;

Veleba Karel, zkušební technik; později

Valach František st., důchodce (1974 – 1976);

Mencler Jaromír st., mistr (1974 – 1977);

Veleba Vladimír, mistr (1974 – 1980);

Holík Radek, zaměstnanec I.B ZKG (1974 – 1977);

Budín Ladislav, slévač;

Procházka Jiří, zam. I.B ZKG (1974 – 1975);

Porupka František, řidič IB (1974 – 1977);

Hotárek Drahomír, zámečník 14 (1974 – 1977);

Šabacký Zdenek, dispečer (1974 – 1976);

Pohl Bohuslav (1974 – 1976);

Veleba Karel, technik, (1974 – 1975);

 

Výbor Základní organizace Svazu požární ochrany v letech 1975 – 1976

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

Preventista:

Kulturní referent:

Strojník č. 1:

Strojník č. 2 a referent CO:

Revizor:

Revizor:

Člen výboru:

Gireth Jan, technický kontrolor I.B ZKG;

Beránek Josef, řidič sanitky OÚNZ;

Valach František, důchodce (1975 – 1976);

Veleba Karel, technik (1975 – 1982);

Mencler Jaromír st., mistr (1974-1977);

Veleba Vladimír, mistr;

Holík Radek, údržbář;

Budín Ladislav, slévač, zaměstnanec I. brněnské;

Janíček Jan, požární technik;

Porupka František, řidič, IB ZKG;

Hotárek Drahomír, zámečník;

Šabacký Zdenek, dělník, zam. I. brněnské;

Pohl Bohuslav;

Janíček Jan, požární technik, zaměstnanec I. brněnské;

 

Výbor Základní organizace Svazu požární ochrany v letech v roce 1976 – 1977

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Jednatel:

Pokladník:

Hospodář:

Preventista:

Kulturní referent:

Strojník č. 1:

Strojník č. 2 a referent CO:

Revizní komise:

Předseda revizní komise:

 

Gireth Jan, technický kontrolor I.B ZKG;

Beránek Josef, řidič sanitky OÚNZ;

Valach František st., důchodce (1976 – 1978);

Veleba Karel, zkušební technik;

Mencler Jaromír st., mistr (1974-1977);

Veleba Vladimír, mistr;

Holík Radek, údržbář I.B ZKG;

Budín Ladislav, slévač;

František Jobánek, zedník (1976 – 1978);

Porupka František, řidič, IB ZKG;

Hotárek Drahomír, zámečník;

Janíček Jan, požární technik;

Šabacký Zdenek, dělník (1976 – 1977);

 

 

Složení výboru ZO SPO ČSSR v roce 1977 – 1978

Velitel:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

 

Jednatel:

Referent materiálně- technický:

Referent prevence:

Referent mládeže:

 

Organizační referent:

Referent politickovýchovné práce a CO:

Revizor:

Revizor:

Člen výboru:

Člen výboru:

Gireth Jan, výrobní technický kontrolor;

Janíček Jan, technik PO I.B ZKG;

Veleba Karel, zkušební technik;

Veleba Vladimír (1977 – 1982), později

Poláček Zdeněk, dělník – elektrikář;

Ing. Jelínek Karel, projektant (1977 – 1980);

Poláček Zdeněk, elektrikář (1977 – 1980);

Budín Vladimír, slévač zaměstnanec I.BSZKG;

Brůža Miroslav, požárník (1977 – 1979) později Procházka Jiří, požárník (1977 – 1978);

Šabacký Zdenek, dělník 1977 – 1980);

Beránek Josef, řidič sanitky (1977 – 1980);

Valach František (1977 – 1992);

Mencler Jaromír st., mistr (1977 – 1980);

Denemarek Jan, automechanik (1977 – 1980);

Šabacký Zdenek, dělník (1977 – 1978);

 

Složení výboru ZO SPO ČSSR v roce 1978 – 1979 – 1980

Velitel:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Pokladník:

Jednatel:

Referent prevence – Preventista:

Materiálně technický referent:

Referent mládeže:

Kulturní a organizační referent:

Referent politickovýchovné práce a CO:

Revizor:

Revizor:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Gireth Jan, technický kontrolor I.B ZKG;

Janíček Jan, požární technik I.B ZKG;

Veleba Karel, technik;

Poláček Zdeněk, (1977 – 1982);

Veleba Vladimír;

Ing. Jelínek Karel, (1977-1979) projektant;

Budín Vladimír, slévač zaměstnanec I.B ZKG;

Poláček Zdeněk, elektrikář;

Brůža Miroslav od 8. 1. 1979 – 1982 Procházka Jiří;

Šabacký Zdenek, dělník (1978 – 1980);

Beránek Josef, řidič sanitky OÚNZ;

Valach František, (1978 – 1980);

Mencler Jaromír st., mistr;

Brůža Miroslav, (1978 – 1980);

Beránek Josef, řidič sanitky (1978 – 1980);

Denemarek Jan, automechanik;

Šabacký Zdenek, dělník, zam. I. brněnské;

Poláček Zdeněk, elektrikář (1978 – 1980);

 

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1980 – 1981

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Jednatel:

Strojník:

Referent materiálně technický:

Referent prevence:

Referent CO:

Referent mládeže:

Zástupce referenta mládeže:

Organizační referent:

Politický referent:

Revizor:

Revizor:

Ing. Jelínek Karel, projektant (1980 – 1982);

Poledňa Jaromír, zámečník (1980 – 1982);

Janíček Jan, požární technik I.B ZKG;

Veleba Karel, zkušební technik;

Veleba Vladimír, mistr I.B ZKG;

Mencler Jaromír, mistr (1980 – 1982);

Hotárek Drahomír, zámečník (1980 – 1982);

Poláček Zdeněk, dělník – elektrikář;

Budín Vladimír, slévač-zaměstnanec I.B ZKG;

Neklapil Jaroslav, soustružník (1980 – 1985);

Procházka Jiří, požárník OVPÚ;

Koza Jaromír, slévač I.BS (1980 – 1982);

Šabacký Zdenek, dělník (1980 – 1982);

Švanda Alois, mistr (1980 – 1981);

Beránek Josef, řidič sanitky (1980 – 1982);

Valach František st., důchodce býv. strážník;

1980-1981 vedoucí mládeže Kunc Pavel, řidič v Uhelných skladech.

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1981 – 1982

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Jednatel:

Strojník:

Referent prevence:

Referent CO:

Referent mládeže:

Zástupce referenta mládeže:

Organizační referent:

Materiálně technický referent:

Politicko-výchovný referent:

Revizor:

Revizor:

Ing. Jelínek Karel, projektant;

Poledňa Jaromír, zámečník;

Janíček Jan, požární technik I.BS; od 1. 3. 1982 Veleba Karel

Veleba Karel, zkušební technik;

Veleba Vladimír, mistr I.B ZKG;

Mencler Jaromír st., mistr;

Hotárek Drahomír, zámečník (1980 – 1982);

Budín Vladimír, slévač I.BS;

Neklapil Jaroslav, soustružník PBS a.s.;

Procházka Jiří, požárník z povolání;

Koza Jaromír, slévač, zaměstnanec I. brněnské;

Šabacký Zdenek, dělník, zaměstnanec I. brněnské;

Poláček Zdeněk, elektrikář;

Švanda Alois, mistr (1981 – 1982);

Beránek Josef, řidič sanitky OÚNZ;

Valach František st., důchodce býv. strážník;

Vedoucí kroužku mladých požárníků: Kunc Pavel, Ošmera Jaroslav

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1982 – 1983

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Jednatel:

Pokladník:

Strojník:

Preventista:

Referent CO:

Referent mládeže:

Organizační referent:

Politický referent:

 

Budín Vladimír, slévač-zaměstnanec I.B ZKG (1982-1985);

Hotárek Drahomír, zámečník;

Poledňa Jaromír, zámečník (1982 – 1985);

Ing. Jelínek Karel, projektant I.B ZKG (1982 – 1985);

Poláček Zdeněk, elektrikář (1982 – 1992);

Procházka Jiří, požárník (1982 – 1985);

Veleba Vladimír, mistr I.B ZKG (1982 – 1992);

Denemarek Jan, automechanik (1982 – 1985);

Brůža Miroslav, požárník z povolání OVPÚ (1982 – 1985);

Neklapil Jaroslav, soustružník IBS ZKG;

Ošmera Jaroslav, zaměstnanec I.B ZKG;

Koza Jaromír, slévač – zaměstnanec I.B ZKG (1982 – 1990);

Valach Miloslav, mistr (1982 – 1990);

 

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1983 – 1985

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Jednatel:

Pokladník:

Strojník:

Preventista:

Referent mládeže:

Organizační (kulturní) referent:

Politický referent:

Referent CO:

Kronikář:

Člen výboru:

Člen výboru:

Revizní komise:

Revizní komise:

 

Budín Vladimír, slévač;

Hotárek Drahomír, zámečník (1982 – 1985);

Poledňa Jaromír, zámečník;

Ing. Jelínek Karel, projektant;

Poláček Zdeněk, elektrikář;

Procházka Jiří, od roku 1984 Janíček Aleš, zámečník;

Veleba Vladimír; mistr;

Denemarek Jan, automechanik;

Brůža Miroslav, požárník z povolání;

Ošmera Jaroslav, zaměstnanec I.B ZKG;

Koza Jaromír, (1983 – 1990);

Valach Miloslav, mistr;

Neklapil Jaroslav, soustružník I.B ZKG;

Porupka František, řidič IB (od 5. listopadu 1984 – 1994);

Vižďa Rudolf, automechanik (1983 – 1985);

Caha Karel, brusič (1983 – 1985);

Valach František st., důchodce;

Mencler Jaromír st., mistr (1983 – 1988);

 

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1985 – 1988

Velitel:

Zástupce velitele:

Předseda:

Místopředseda:

Hospodář:

Jednatel:

Vedoucí strojník:

Strojník:

Strojník:

Pokladník:

Referent prevence-preventista:

Referent CO:

Referent mládeže:

Vedoucí mládeže:

Organizační referent:

Politicko-výchovný referent:

Kronikář:

Referent žen:

Člen výboru:

Revizní komise:

Revizní komise:

Revizní komise:

Ing. Jelínek Karel, projektant I.B ZKG (1985-1991);

Neklapil Jaroslav, soustružník (1985 – 1988);

Caha Karel, brusič (1985 – 1988);

Neklapil Jaroslav, soustružník (1985 – 1990);

Poláček Zdeněk, elektrikář;

Janíček Aleš, zámečník (1984 – 1992);

Vižďa Rudolf, (1985 – 1988);

Vižďa Rudolf, automechanik (1985 – 1994);

Horárek Drahomír, zámečník;

Veleba Vladimír, mistr I.B ZKG;

Denemarek Jan, automechanik (1985 – 1988);

Švanda Alois, mistr (1985 – 1988);

Hrobař Čestmír, požárník z povolání OVPÚ(1985 – 1988);

Ošmera Jaroslav; od r. 1987 Jaroslav Nehoda;

Koza Jaromír, slévač I. brněnské;

Valach Miloslav, mistr;

Porupka František, řidič, IB ZKG;

Budín Vladimír, slévač (1985 – 1988);

Poledňa Jaromír, zámečník (1985 – 1990);

Veleba Karel, technik (1985 – 1988);

Valach František st., důchodce býv. strážník;

Mencler Jaromír st., mistr;

Vedoucí kroužku mladých požárníků: Nehoda Jaroslav, Hibš Martin, Daněk Karel.

 

Složení výboru požárního sboru, který byl zvolen výroční členskou schůzí pro funkční období roku 1988 – 1990

Velitel:

Předseda:

Místopředseda:

Jednatel:

Pokladník:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Hospodář:

Hospodář:

Referent pol. výchovné práce:

Referent prevence:

Organizační referent:

Materiálně technický referent:

Referent CO:

Referent mládeže:

Referent žen:

Kronikář:

Strojník

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Ing. Karel Jelínek, projektant I.B ZKG;

Karel Caha, brusič (1985 – 1992);

Jaroslav Neklapil, soustružník;

Aleš Janíček, zámečník;

Vladimír Veleba;

Jaroslav Ošmera;

Jaromír Koza, slévač;

Vladimír Veleba;

Zdeněk Poláček, elektrikář (1988 – 1990)

Miloslav Valach, mistr;

Čestmír Hrobař, požárník z povolání;

Jaromír Koza;

Zdenek Poláček, elektrikář;

Vladimír Budín, slévač I.B ZKG (1988 – 1990);

Jaroslav Nehoda (1988 – 1990), později Jaroslav Ošmera;

Jiřina Škarpíšková, dělnice (1988 – 1990);

František Porupka, řidič, IB ZKG;

Rudolf Vižďa, automechanik;

Jan Janíček, požární technik I.B ZKG;

Jan Denemarek, automechanik (1988 – 1994);

Jaromír Poledňa, zámečník;

Drahomír Hotárek, zámečník (1988 – 1990);

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v roce 1990

Velitel:

Starosta:

Náměstek starosty a zástupce velitele:

Hospodář:

Jednatel:

Pokladník:

Referent mládeže:

Strojník:

Kronikář:

 

Ing. Karel Jelínek, projektant;

Karel Caha, brusič;

Jaroslav Neklapil (1990 – 1992);

Zdeněk Poláček, elektrikář;

Aleš Janíček, zámečník;

Vladimír Veleba;

Jaroslav Ošmera;

Rudolf Vižďa, automechanik;

František Porupka, řidič, IB ZKG;

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v roce 1991

Velitel:

Starosta:

Náměstek starosty:

Zástupce velitele:

Hospodář:

Jednatel:

Pokladník:

Referent mládeže:

Preventista:

Kronikář:

Strojník:

Revizní komise:

Ludvík Zavřel, zaměstnanec První brněnské strojírny;

Karel Caha, brusič;

Jaroslav Neklapil, soustružník;

Jaroslav Neklapil, soustružník;

Zdeněk Poláček, dělník – elektrikář;

Aleš Janíček, zámečník;

Vladimír Veleba;

Jaroslav Ošmera, zaměstnanec První brněnské strojírny;

Ing. Karel Jelínek, projektant (1991 – 1992);

František Porupka, řidič, IB ZKG;

Rudolf Vižďa, Autodružstvo Říčany;

Valach František, strážník městského úřadu v.v,;

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v roce 1992

Velitel:

Starosta:

Zástupce starosty:

Kronikář:

Hospodář:

Jednatel:

Strojník:

Pokladník:

Preventista:

Referent mládeže:

Vzdělavatel:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Předseda revizní komise:

Člen revizní komise:

Člen revizní komise:

bratr Ludvík Zavřel, soustružník PBS a.s.;

bratr Jiří Procházka, zaměstnanec MHS Brno (1992-1994);

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG (1992 – 1993);

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG;

bratr Karel Fišer, dělník (1992 – 1993);

bratr Milan Tesař, technik PBS a.s. (1992-2003)

bratr Rudolf Vižďa, automechanik OSVČ;

bratr Štěpán Loucký, dělník (1992 – 1994)

bratr Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

bratr Karel Daněk, obráběč kovů PBS a.s.;

bratr Jiří Smutný, (1992 – 1995);

bratr Jan Denemarek, automechanik;

bratr Miloslav Valach, mistr (1992 – 1994);

bratr Malina Milan, řidič sanitky (1992 – 1994);

bratr Mencler Jaromír st., (1992 – 1994);

bratr Hibš Martin, (1992 – 1994);

bratr Josef Žák, slévač;

bratr Planý Václav, (1992 – 1993);

bratr Osoba Aleš, správce (1992 – 1993);

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v roce 1993 a 1994

Velitel:

Starosta:

Náměstek starosty:

Kronikář:

Hospodář:

 

Jednatel:

Strojník:

Pokladník:

Preventista:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Vzdělavatel:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Předseda revizní komise:

Člen revizní komise:

Člen revizní komise:

bratr Ludvík Zavřel, Elektrizace železnic Praha;

bratr Jiří Procházka, MHS Brno;

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG (1993 – 2003);

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG;

bratr Václav Planý, (1993 – 1994), později

bratr Karel Tesař (1993 – 1994);

bratr Milan Tesař, technik (1992 – 2002);

bratr Rudolf Vižďa, později br. Ludvík Rouš (1993 – 1997);

bratr Štěpán Loucký, později br. Lubomír Sís, hasič HZS;

bratr Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR (1992 – 1995);

bratr Karel Daněk, zaměstnanec PBS a.s. (1992 – 1995);

bratr Karel Fišer, dělník (1993 – 1994);

bratr Jiří Smutný;

bratr Jan Denemarek, automechanik;

bratr Martin Hibš;

bratr Jaromír Mencler;

bratr Václav Planý (1993 – 1994);

bratr Milan Malina, řidič sanitky DZS;

bratr Miloslav Valach, mistr;

bratr Aleš Osoba, správce (1993 – 1994);

bratr Josef Žák, slévač;

bratr Jaroslav Neklapil, soustružník (1993 – 1995);

bratr Jaromír Poledňa, (1993-1994);

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v roce 1995

Velitel:

Starosta:

Náměstek starosty:

Hospodář:

Jednatel:

Strojník:

Strojník:

Pokladník:

Preventista:

Vzdělavatel:

Kulturní referent:

Předseda revizní komise:

bratr Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel;

bratr Jiří Smutný, (1995 – 1997);

bratr František Porupka, řidič, IB ZKG;

bratr Václav Planý, (1995 – 1997);

bratr Milan Tesař – technik, zam. PBS a.s.;

bratr Ludvík Rouš;

bratr Jaromír Koza – slévač PBS a.s., (1995 – 1997);

bratr Lubomír Sís – hasič HZS ČR;

bratr Jiří Kubíček – hasič ČD a.s., (1995 – 1997);

bratr Karel Fišer, dělník (1995 – 1997);

bratr Pavel Kunc – kominické práce;

bratr Josef Žák – slévač;

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů, pro funkční období roku 1997

Velitel:

Starosta:

Náměstek starosty:

Hospodář:

Jednatel:

Strojník:

Strojník:

Pokladník:

Preventista:

Kulturní referent:

Člen:

Předseda revizní komise:

 

bratr Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel – obchodník;

bratr Fišer Karel, zaměstnanec Elektrizace železnic Praha;

bratr Porupka František – řidič sanitky ZZS (1997 – 2003);

bratr Václav Planý;

bratr Tesař Milan, technik, zaměstnanec PBS a.s.;

bratr Kubíček Jiří, hasič ČD (1997 – 2003);

bratr Jaromír Koza, slévač PBS a.s.;

bratr Sís Lubomír – hasič HZS ČR;

bratr Hrobař Čestmír – hasič HZS ČR (1997 – dosud);

bratr Kunc Pavel, manipulátor dřeva Pila Křoví,

bratr Ludvík Rouš;

bratr Žák Josef, slévač PBS a.s.;

 

 

Výbor SDH pro funkční období roku 1997 – 2002

Starosta:

Náměstek starosty a zástupce velitele:

Velitel:

Jednatel:

Strojník:

Hospodář:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Preventista:

Pokladník:

Cvičitel-vedoucí soutěžního družstva:

Člen výboru:

Předseda kontrolní a revizní komise:

bratr Karel Fišer, dělník (1997 – 2003)

bratr František Porupka, řidič sanitky záchranné služ.;

bratr Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel-obchodník;

bratr Milan Tesař, technik, zaměstnanec PBS a.s.;

bratr Jiří Kubíček, hasič-strojník HZSP ČD Brno;

bratr Miloš Rozmarin, Policie ČR (1998 – 2005);

bratr Jaroslav Ošmera, zaměstnanec PBS a.s.;

bratr Kunc Pavel, Pila Křoví;

bratr Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

bratr Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

bratr Zdenek Řezáč, hasič HZS ČR, od 2. května 2000;

bratr Jaromír Koza, slévač PBS a.s.;

bratr Žák Josef, slévač PBS a.s.;

 

 

Výbor SDH v roce 2002

Starosta:

Náměstek starosty:

Zástupce velitele:

Velitel:

Jednatel:

Strojník:

Hospodář:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Preventista:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Předseda kontrolní a revizní komise:

Člen kontrolní a revizní komise:

Člen kontrolní a revizní komise:

bratr Karel Fišer, dělník;

bratr František Porupka, do 2. 6. 2003;

bratr František Porupka, řidič sanitky, do 2. 6. 2003;

bratr Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel – obchodník;

bratr Milan Tesař, zaměstnanec PBS a.s.;

bratr Jiří Kubíček, hasič-strojník HZSP ČD Brno;

bratr Miloš Rozmarin, Elektrizace železnic Praha;

bratr Jaroslav Ošmera, zaměstnanec PBS a.s.;

bratr Kunc Pavel, manipulátor dřeva;

bratr Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

bratr Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

bratr Karel Daněk, SK Tools, s.r.o., (2002 – 2003);

bratr David Dvořáček, zdravotník-záchranář, od 4. 2. 02;

bratr Jaromír Koza, slévač;

bratr Řezáč Zdeněk, hasič HZS ČR;

bratr Janíček Aleš, učňovský mistr PBS a.s.;

bratr Žák Josef, slévač PBS a.s.;

bratr Neklapil Jaroslav, soustružník PBS;

bratr Holík Radomír, (2002 – do své smrti 2007);

 

 

Výbor SDH v roce 2003

Starosta:

Náměstek starosty:

Velitel:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Strojník:

Hospodář:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Kulturní referent:

Preventista:

Pokladník:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Předseda KRK:

Člen KRK:

Člen KRK:

 

br. Karel Fišer, slévač PBS a.s., do 6. října 2003;

br. Karel Daněk, programátor (od 13. prosince 2003 – 2004);

br. Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel – obchodník;

br. Jiří Kubíček, zástupce velitele stanice HZSP ČD Brno, od 13. 12. 2003;

br. David Dvořáček, DiS., zdravotník, 13. 12. 2003 - 1. 8. 2004;

br. Jiří Kubíček, hasič HZSP ČD Brno, do 2. 6. 2003;

br. Miloš Rozmarin, lakýrník, zaměstnanec Elektrizace železnic Praha;

br. Jaroslav Ošmera, zaměstnanec PBS a.s.;

br. Kunc Pavel, manipulátor dřeva Pila Křoví;

br. Švancara Pavel, slévač PBS a.s., od 13 prosince 2003;

br. Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

br. Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

br. Jaromír Koza, slévač PBS a.s.;

br. Řezáč Zdeněk, hasič HZS ČR;

br. Janíček Aleš, učitel odborného výcviku od 13. 12. 2003;

br. Žák Josef, slévač PBS a.s.;

br. Neklapil Jaroslav, soustružník PBS a.s.;

br. Holík Radomír, údržbář, zaměstnanec PBS a.s.;

 

 

Výbor SDH pro funkční období roku 2004 – 2009

Čestný starosta:

Starosta:

Náměstek starosty:

Zástupce velitele:

Velitel:

Jednatelka:

Strojník:

 

Hospodář:

Referent mládeže:

Kulturní referent:

Preventista:

Pokladník:

Vedoucí mládeže:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru:

Předseda KRK:

Člen KRK:

Člen KRK:

Člen KRK:

br. Jan Janíček, důchodce;

br. Karel Daněk, vedoucí výroby ATC Styl s.r.o, Náměšť nad Oslavou;

br. Jiří Kubíček, soukromí podnikatel (2004-2009);

br. Jiří Kubíček, soukromí podnikatel (2003-2009);

br. Ludvík Zavřel, soukromí podnikatel – obchodník;

s. Hladíková Lucie, zaměstnankyně BIKOSu (2004-2009);

br. Břenda Pavel, opravář zemědělských strojů; do r. 2007

br. Dvořáček Martin, hasič-strojník BOSCH; od r. 2007

br. Miloš Rozmarin, lakýrník, do r. 2006;

br. Jaroslav Ošmera, zaměstnanec PBS a.s.;

br. Kunc Pavel, lisař Postforming;

br. Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

br. Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

s. Dvořáčková Eva, elektrotechnik KTL Elektro do 6. 6. 2005

br. Fišer Karel, slévač PBS a.s., 3. 1. 2005 do 6. 6. 2005

br. Bc. Janíček Aleš, ředitel Střediska praktického vyučování PBS V.B.;

br. Švancara Pavel, slévač PBS a.s.;

br. Tesař Milan; zaměstnanec PBS a.s.;

br. Řezáč Zdeněk, hasič HZS ČR;

s. Svobodová Martina, od r. 2006, studentka;

br. Hladík Michal, od r. 2006, zaměstnanec BIKOSu;

br. Žák Josef, slévač PBS a.s.;

br. Neklapil Jaroslav, soustružník PBS a.s.;

br. Holík Radomír, údržbář PBS a.s., do úmrtí 2007;

br. Fišer Karel, slévač PBS a.s., od 9. 12. 2007-2009;

V letech 2006-2010 funkci hospodáře SDH vedl hospodář okrsku bratr Antonín Urbánek.

 

Výbor SDH pro funkční období roku 2010 – 2015

Čestný starosta:

Starosta:

Náměstek starosty:

Velitel:

Zástupce velitele:

Jednatel:

Strojník:

Hospodář:

Kulturní referent:

Preventista:

Pokladník:

Vedoucí mládeže:

Člen výboru:

Člen výboru:

Člen výboru

Člen výboru:

Předseda KRK:

Člen KRK:

Člen KRK:

Člen KRK:

br. Jan Janíček, důchodce;

br. Karel Daněk, vedoucí výroby ATC Styl s.r.o, Náměšť nad Oslavou;

br. Ing. Pavel Urban,

br. Ludvík Zavřel; obchodník,

br. David Dvořáček, DiS.; zdravotnický záchranář-specialista,

br. Jan Ventruba, skladník,

br. Dvořáček Martin, hasič-strojník BOSCH,

br. Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

br. Pavel Kunc,

br. Čestmír Hrobař, hasič HZS ČR;

br. Sís Lubomír, hasič HZS ČR;

br. Karel Daněk, vedoucí výroby ATC Styl s.r.o, Náměšť nad Oslavou;

br. Švancara Pavel, slévač PBS a.s.;

br. Tesař Milan; invalidní důchodce;

s. Svobodová Martina, DiS.; všeobecná sestra FN Brno;

s. Hladíková Lucie, mateřská dovolená;

br. Řezáč Zdeněk, hasič HZS ČR;

br. Miloš Rozmarin, lakýrník;

br. Neklapil Jaroslav, soustružník PBS a.s.;

br. Bc. Janíček Aleš, ředitel Střediska praktického vyučování PBS V.B.;

 

PŘEHLED FUNKCIONÁŘŮ SDH od 1872

 

Starosta – funkce, která byla ctí pro každého člena, který ji dosáhl

Seznam starostu (od roku 1950 do 1990 předsedů) Sboru od založení:

 

1872-74

1874-75

1875-79

1879-88

1888-02

1903-05

1906-07

1908-11

1912-18

1919-26

1927-28

1928-35

1936-37

1937-46

1946-49

1954-56

Jan Wachtl, starosta města

Jan Dvořák, rolník

P. Josef Skasik, kněz

Vincenc Seka, měšťan

Eduard Kallina, starosta města

Jan Vorel, účetní a hoteliér

Vojtěch Marzy, řed. měšť. školy

Josef Kočent, barvíř a holič

Antonín Novotný, měšťan

Ignác Novotný, úředník

Karel Jelínek, hoteliér

Vladimír Kotík, barvíř a rolník

Karel Kotík, řídící učitel

Hynek Valech, rolník

Eduard Pařízek, řezník a rolník

Karel Veleba, rolník

1956-1958

1958-1959

1960-1964

1964-1965

1965-1967

1968-1969

1970-1971

1971-1974

1975-1976

1977-1981

1982-1984

1985-1991

1992-1993

1993-1996

1997-2003

2004-dos.

František Konečný, rolník

Jan Burian, rolník-zemědělec

František Neklapil,pracovník MNV

Antonín Dvořák, sedlář

Vlastimil Zezula, úředník OÚNZ

Jan Janíček, stolař

Karel Veleba ml.,zaměstnanec PBS

Jan Janíček, stolař

František Valech,

Jan Janíček, technik PO

Jaromír Poledňa, zámečník;

Karel Caha, brusič,

Jiří Procházka, zaměst. MHS Brno;

Jiří Smutný,

Karel Fišer, slévač, dělník

Karel Daněk, TPV, programátor

Seznam pokladníků sboru:

1888-1889

1891-1919

1922-1931

1931-1937

1937-

-1945

1946-1952

1951-1954

1953-1954

 

Vorel Jan, hoteliér a restauratér

Novotný Ignác, úředník

Kopeček František, rolník

Sochor Rudolf, poštmistr

Malý Karel, garážmistr v.v.

Rudolf Jílek, odborný učitel

Pohanka František, obuvník

Březina Antonín, úředník

Pohanka František, obuvník

 

1954-1960

1960-1966

1966-1969

1971-1972

1972-1974

1974-1980

1982-1992

1992-1994

1993-dosud

 

Chmel František, obuvník

Pohanka František, zam. JZD

Pecina Oldřich, zam. MNV

Beránek Josef, řidič sanitky

Zezula Vlastimil, úředník

Veleba Vladimír, mistr

Veleba Vladimír, mistr

Loucký Štěpán, dělník

Sís Lubomír, hasič HZS

 

Velitel – funkce, která udávala tón celé organizaci

Seznam náčelníků (velitelů) od založení:

1872-74

1874-77

1877-78

1878-91

1891-06

1907-18

1919-25

1926-36

1927-47

1948-53

1954-55

1955-58

1959-60

František Prál, mlynář

Jan Wachtl, lékař na odpočinku.

Antonín Kottik, barvíř a měšťan

Eduard Vorel, hoteliér

Jan Vorel, hoteliér a restauratér

Karel Hustý, ředitel měšťanky

Karel Jelínek, hoteliér

Hynek Valach, rolník, punčochář

Jan Bokr, rolník

František Nováček, řezník

Miroslav Joch, zaměstnanec ČSS

Josef Fikr, strojník a zámečník

Ladislav Balák, pracovník ONV

1961-62

1962-63

1963-64

1964-71

1971-72

1972-77

1978-79

1980-81

1982-84

1985-90

1991-dosud

František Chmela, obuvník

Ladislav Balák, pracovník ONV

Miroslav Joch, zaměst. St. statků

Jan Gireth, zaměstnanec PBS

Zdeněk Šabacký, zaměst. PBS

Josef Beránek, řidič sanitky

Jan Gireth, zaměstnanec PBS

Ing. Karel Jelínek, projektant PBS

Vladimír Budín, slévač PBS

Ing. Karel Jelínek, projektant PBS

Ludvík Zavřel, obchodník

Jednatel – funkce, která vede celou administrativu sboru

 Seznam jednatelů sboru:

1872-1874

1874-1875

1875-1877

1877-1878

1878-1891

1895-1896

1896-1907

1908-1920

1915-1917

1921-1922

1922-1924

1924-1925

1925-1927

1927-1930

1930-1931

1931-1932

1932-1933

 

Smrž Jan, krejčí

Herat Jakub,

Cyrus František, rolník

Kožnárek Vilém, nadučitel

Vorel Jan, účetní, hoteliér

Turek Alois,

Nowotný Ignác, úředník

Ladislav Jelínek, kupec

Zastupoval Hustý Karel, učitel

Cyril Dobrovolný, holič

František Žák, tajemník OÚ,

Karel Fuks, majitel výčepu

Josef Vácha,

Josef Šilhán, rolník

Rudolf Sochor, poštmistr

František Žák, tajemník OÚ,

Josef Šilhán, rolník

 

1934-1935

1935-1938

1939-1946

1946-1959

1960-1963

1964-1968

1969-1973

1974-1977

1977-1979

1980-1981

1982-1983

1984-1991

1992-2003

2003-2004

2004-2009

2010-dosud

 

 

Rudolf Sochor, poštmistr

Jan Hemala, odborný učitel

Benedikt Kéda, obecní zaměst.

Bohumil Poledňa, štáb. strážmistr

Karel Veleba st., zemědělec

František Neklapil, tesař

František Valach, důchodce

Jaromír Mencler st., mistr

Ing. Karel Jelínek, projektant PBS

Jaromír Mencler, mistr

Jiří Procházka, požárník

Aleš Janíček, zámečník

Milan Tesař, technik PBS a.s.

David Dvořáček, DiS., zdravotník

Lucie Hladíková, zaměst. BIKOS

Jan Ventruba, skladník

 

 

 

 

 

Seznam referentů pro preventivní ochranu, preventistů, referentů prevence:

Funkce ustanovena od roku 1953

1954-60

1960-61

1961-62

1962-63

1963-68

1968-71

1970-71

1971-72

 

Joch Miroslav, kolář

Chmel František, obuvník

Čermák František, rolník

Joch Miroslav, kolář

Chmel František, obuvník

Balák Ladislav, úředník MNV

Loup Josef

Pecina Oldřich, důchodce

 

1972-82

1982-85

1985-88

1988-91

1991-92

1992-95

1995-97

1997-dosud

Budín Vladimír, slévač

Brůža Miroslav, požárník OVPÚ

Denemarek Jan, automechanik

Hrobař Čestmír, požárník OVPÚ

Ing. Jelínek Karel, projektant

Hrobař Čestmír, hasič HZS ČR

Kubíček Jiří, hasič ČD a.s.

Hrobař Čestmír, hasič HZS ČR

Seznam kronikářů, archivářů a těch kdo se starali o zaznamenání historie sboru

 • Karel Kotík; ?
 • Karel Novák; okolo roku 1901
 • Karel Hustý 1908 – 1919
 • ? 1919 – 1925
 • Hynek Valach; 1926 – 1936
 • Jan Bokr; 1937 – 1946
 • Poledňa Bohumír; 1951 – 1960

 

 • Březina Antonín 1951 – 1954
 • P. František Jedlička; ? – 1957
 • Porupka František, od 5. listopadu 1984 – 1994
 • Ludvík Zavřel; 1999 – 2002
 • Bc. David Dvořáček, DiS.; 2002 – dosud

 

Práce kronikářů zaslouží obecné uznání neboť pomáhá uchovat paměť sboru.

Rubrika: Výbor | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: