HASIČSKÁ ZBROJNICE

14. 6. 2012

 

HASIČSKÁ ZBROJNICE

Za kostelem 269 

První „hasičská zbrojnice-skladiště“ bylo místo kryté šindelovou stříškou ve staré radnicí. Dlouho také zůstávalo nesplněno přání bítešských hasičů mít vlastní budovu, tzv. zbrojnici. Příjem do spolkové pokladny byl však nepatrný – příspěvky a dary, příp. výnosy ze zábav – a tak byl sbor odkázán na štědrost radnice tj. obecního výboru. Až roku 1887 byla vhodná doba k postavení hasičského skladiště. O její vystavění se zasadil tehdejší náčelník Jan Vorel. Po vleklém jednání a nedostatku prostředků byla až v tomto roce podána žádost o povolení stavby kůlny hasičské. Hasičská budova postavena ještě téhož roku za starosty obce pana Jana Jelínka. Hasičské skladiště postaveno na tržišti nákladem 4 400 korun. Za kostelem na nejvyšším místě vystavěno nákladem obce hasičské skladiště stavitelem Bedřichem Komárkem. Výstavní budova byla sboru věnována obcí, sloužící jako skladiště počestného nářadí a shromáždiště ke spolkovým schůzím. Při slavnostním otevření mohla účinkovat již dříve založená hasičská hudba, kterou řídil kapelník Eduard Braun.

V roce 1937 byl zaveden název „zbrojnice“ místo „skladiště“. V roce 1938 byla hasičská zbrojnice skutečně zbrojnicí ve znamení příprav a pohotovosti. Přišla doba zhodnocení hasičského střádání a budování za celou řadu desetiletí, aby vše co vybudovali naši předkové a nám odkázaly mohlo sloužit pro obranu našich občanů jejich života, majetku a celého národa. Snad poprvé v dějinách bytí našeho národa inventář hasičstva nabyl skutečně svého významu a díky všem těm naším bratřím, kteří z těžkých počátků, v sebezapření zajistili našim místním občanům do těžkých chvil národa zvlášť opět našim občanům a městu v katastrofě jakékoliv klidnější mysl. Zbrojnice zvlášť v kritických dnech byla v neustálé pohotovosti. Byla vycvičena celá řada občanů i dívek s činností strojů a nářadí a byly stále v pohotovosti. Pak přišel pátek dne 23. září 1938. Navečer byla vyhlášena MOBILIZACE!

29. 4. 1945 při náletu dopadla tříštivá puma do naší zbrojnice. Naštěstí nepoškodila mnoho naší automobilní stříkačku.

Dne 17. března 1951 bylo rozhodnuto o rozšíření hasičské zbrojnice pro garážování sanitního auta.

V roce 1954 prošla hasičská zbrojnice rekonstrukcí – zbourání lezecké věže z roku 1907, rozšíření klubovny, podbití stropu a další práce s tím spojené.

V sobotu 12. listopadu 1966 byl zhotoven kovový sušák na hadice za budovou zbrojnice.

Roku 1976 byl pro nedostatečné prostory stávající požární zbrojnice příslušníky a členy DVPS svépomocí zbudován roku 1976 přístavek (služebna). Na všech těchto akcích odpracoval dobrovolný sbor přes 1000 brigádnických hodin.

První jednání o nutnosti postavit novou hasičskou zbrojnici proběhlo 16. ledna 1969. Zbrojnice měla být financována z rozpočtu ONV a pro rok 1971-1975 byla schválena částka 1,5 mil. Kčs., měla stát mezi bývalým okresem a Psychiatrickou klinikou. Siréna měla být umístěna na budově bývalého okresu. V roce 1970 bylo rozhodnuto, že nová zbrojnice by měla stát na spodní části domu č. 4 na náměstí. Při výroční členské schůzi konané 20. prosince 1970 tajemník MěNV ing. Melichar uvedl, že k postavení nové zbrojnice dojde až po roce 1975. Již v roce 1970 byla zbrojnice v havarijním stavu. Bratr Gireth navrhoval zda by bylo záhodné uvažovat o tom, zda by z jídelny bývalého ONV nešla postavit zbrojnice. Br. Balák: Výstavba zbrojnice se jen stále plánuje a výsledky nejsou žádné. V březnu 1974 bylo místo na stavbu požární zbrojnice zajištěné (stavební místo v prostoru za stadionem). Předpokládaný finanční náklad byl 4,5 milionu korun. Avšak stavět se nezačalo. 12. prosince 1976 zástupce Měst.NV ing. Alois Humlíček požárnímu sboru oznámil, že výstavba nové požární zbrojnice musela být odsunuta, protože je nutno zajistit důležitější akce jako je mateřská školka, kanalizace, kulturní dům atd.

Po roce 1972 začala výstavba a rozšiřování průmyslových podniků a dokončovala se výstavba dálnice D1 Praha-Brno-Bratislava. Základní organizace Svazu požární ochrany (tehdejší název) začala pociťovat nedostatek kvalitní hasební techniky a také hasičská zbrojnice svými omezenými prostorami, stářím a nevhodným umístěním zhledem k vyjíždění na komunikace dosluhovala.    Začala jednání výboru ZO SPO s tehdejším Městským národním výborem a dalšími orgány okresního národního výboru, ale pro vyřešení situace chybělo mnoho, nejvíce však finance.

Hasičská zbrojnice svému účelu sloužila do 20. srpna 1992.

 

POŽÁRNÍ STANICE

Za Loukama 583

Začátek nového úseku práce požárníků znamenal rok 1988, kdy znovu vzešel požadavek na novou požární stanici, neboť předchozí byla opravdu nevyhovující. Tehdejší velitel však dostal šibeniční termín 14 dní, aby předložil radě tehdejšího Městského národního výboru MNV návrh na její vzhled. Jemu se to však podařilo a tak 1. července 1988 byla zahájena výstavba nové požární stanice. Tohoto bylo dosaženo po dlouholetých jednáních a stavba byla rozvržena na několik etap. První etapu – do roku 1991 byly vybudovány garáže a základy

přístavby za 780 000 Kč – postavili příslušníci svépomocí, druhou část firmou STAVOS Velké Meziříčí, která v létech 1991-1992 tuto stavbu dokončila. Hodnota této části i s vybavením je 3 050 000 Kč. Dne 20. srpna 1992 byla předána do užívání, v roce 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Vlastnímu otevření předcházely 4 roky výstavby, což znamená tisíce brigádnických hodin všech našich členů, členů profesionálního útvaru i ostatních občanů Velké Bíteše. Projekt požární zbrojnice počítal s postupnou výstavbou, ale díky pochopení MěÚ a hlavně důsledností v zajištění finančních prostředky starosty panem Jaromírem Rybníčkem a v dalším volebním období panem Josefem Šmídkem, byla tato stavba dokončena vcelku. Proto se také na výroční valné hromadě v roce 1992 stali našimi čestnými členy právě pan Šmídek a stavbyvedoucí nejdůležitější fáze výstavby pan František Schwarz. Patří k nejhezčím v republice. Dále v roce 2000 byla požární zbrojnice bezúplatně převedena z Městského úřadu Velká Bíteš do správy Hasičského záchranného sboru okresu Žďár nad Sázavou. Pokud by HZS ukončil svou činnost v těchto prostorách, zbrojnice se opět navrátí městu.

Rubrika: Zasahová jednotka | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: