PŘEHLED FUNKCIONÁŘŮ SDH od 1872

12. 10. 2010

PŘEHLED FUNKCIONÁŘŮ SDH od 1872

 

Seznam starostu (od roku 1950 do 1990 předsedů) Sboru od založení:

  

1872 - 1874 Jan Wachtl, starosta města        

1874 - 1875 Jan  Dvořák, rolník                   

1875 - 1879 P.Josef Skasik,falář                

1879 - 1888 Vincenc Seka, měšťan            

1888 - 1902 Eduard Kallina, starosta města

1903 - 1905 Jan Vorel, účetní a hoteliér      

1906 - 1907 Vojtěch Marzy, řed.měšť.školy

1908 - 1911 Josef Kočent, barvíř a holič      

1912 - 1918 Antonín Novotný, měšťan       

1919 - 1926 Ignác Novotný, úředník           

1927 - 1928 Karel Jelínek, hoteliér              

1928 - 1935 Vladimír Kotík, barvíř a rolník 

1936 - 1937 Karel Kotík, řídící učitel          

1937 - 1946 Hynek Valech, rolník               

1946 - 1949 Eduard Pařízek, řezník a rolník

1954 - 1956 Karel Veleba, rolník               

1956 - 1958  František Komečný, rolník

1958 - 1959 Jan Burian, rolník - změdělec

1960 - 1964 František Neklapil, pracovník MNV

 

1964 - 1965 Antonín Dvořák, sedlár

1965 - 1967 Vlastimil Zezula, úředník OÚNZ

1968 - 1969 Jan Janíček, stolař

1970 - 1971 Karel Veleba ml., zaměstnanec PBS

1971 - 1974 Jan Janíček, stolař

1975 - 1976 František Valech

1977 - 1981 Jan Janíček, technik PO

1982 - 1984 Jaromír Poledňa, zámečník

1985 - 1991 Karel Caha, brusič

1992 - 1993 Jíří Procházka, zaměst.MHS Brno

1993 - 1996 Jiří Smutný

1997 - 1903 Karel Fišer, slévač, dělník

2004 -          Karel Daněk, TPV, programátor

 

Seznam pokladníků sboru

1888 - 1989 Vorel Jan, hoteliér a restauratér

1891 - 1919 Novotný Ignác, úředník

1922 -1931 Kopeček František, rolník

1931 - 1937 Sochor Rudolf, poštmistr

1937 - 1945 Malý Karel, garážmistr v.v Rudolf Jílek, odborný učitel

1946 - 1952 Pohanka František, obuvník

1951 - 1954 Březina Antonín, úředník

1953 - 1954  Pohanka František, obuvník

1954 - 1960 Chmel František, obuvník

1960 - 1966 Pohanka František, zam. JZD

1966 - 1969 Pecina Oldřich, zam. MNV

1971 - 1972 Beránek Josef, řidič sanitky

1972 - 1974 Zezula Vlastimil, úředník

1974 - 1980 Veleba Vladimír, mistr

1982 - 1992 Veleba Vladimír, mistr

1992 - 1994 Loucký Štěpán, dělník

1993 -dosud Sís Lubomír, hasič HZS

 Seznam náčelníků ( velitlů ) od založení :

1872 - 1874 František Prál, mlynář

1874 - 1877 Jan Wachtl, lékař na odpočinku

1877 - 1878 Antonín Kottik, barvíř a měšťan

1878 - 1891 Eduard Vorel, hoteliér

1891 - 1906 Jan Vorel, hoteliér a restauratér

1907 - 1918 Karel Hustý, ředitel měšťanky

1919 - 1925 Karel Jelínek, hoteliér

1926 - 1936 Hynek Valach, rolník, punčochář

1927 - 1947 Jan Bokr, rolník

1948 - 1953 František Nováček, řezník

1954 - 1955 Miroslav Joch, zaměstnanec ČSS

1955 - 1958 Josef Fikr, strojník a zámečník

1959 - 1960 Ladislav Balák, pracovník ONV

1961 - 1962 František Chmela, obuvník

1962 - 1963 Ladislav Balák, pracovník ONV

1963 - 1964 Miroslav Joch, zaměst.St.statků

1964 - 1971 Jan Gireth, zaměstnanec PBS

1971 - 1972 Zdeněk Šabacký, zaměst. PBS

1972 - 1977 Josef Beránek, řidič sanitky

1978 - 1979 Jan Gireth, zaměstnanec PBS

1980 - 1981 Ing.Karel Jelínek, projektant PBS

1982 - 1984 Vladimír Budín, slévač PBS

1985 - 1990  Ing.Karel Jelínek, projektant PBS

1991 -dosud Ludvík Zavřel, obchodník

Seznam jednatelů sboru:

1872 - 1874 Smrž Jan, krejčí

1874 - 1875 Herat Jakub

1875 - 1877 Cyrus František, rolník

1877 - 1878 Kožnárek Vilém, nadučitel

1878 - 1891 Vorel Jan, účetní, hoteliér

1895 - 1896 Turek Alois

1896 - 1907 Nowotný Ignác, úředník

1908 - 1920 Ladislav Jelínek, kupec

1915 - 1917 Hustý Karel,( zastupoval ) učitel

1921 - 1922 Cyril Dobrovolný, holič

1922 - 1924 František Žák, tajemník OÚ

1924 - 1925 Karel Fuks, majitel výčepu

1925 - 1927 Josef Vácha

1927 - 1930 Josef Šilhán, rolník

1930 - 1931 Rudolf Sochor, poštmistr

1931 - 1932 František Žák, tajemník OÚ

1932 - 1933 Josef Šilhán, rolník

1934- 1935 Rudolf Sochor, poštmistr

1935 - 1938 Jan Hemala, odborný učitel

1939 - 1946 Benedikt Kéda, obecní zaměst.

1946 - 1959 Bohumil Poledňa, štáb.strážmistr

1960 - 1963 Karel Veleba st., zamědělec

1964 - 1968 František Neklapil, tesař

1969 - 1973 František Valach, důchodce

1974 - 1977 Jaroslav Mencler st., mistr

1977 - 1979 Ing.Karel Jelínek, projektant PBS

1980 - 1981 Jaromír Mencler, mistr

1982 - 1983 Jiří Procházka, požárník

1984 - 1991 Aleš Janíček, zamečník

1992 - 2003 Milan Tesař, technik PBS a.s

2003 - 2004 David Dvořáček, DiS., zdravotník

2004 -dosud Lucie Hladíková, zaměst. BIKOS

 

Seznam referentů pro preventivní ochranu, preventistů, referentů prevence:

Funkce ustanovena od roku 1953

1954 - 1960 Joch Miroslav , kolář

1960 - 1961 Chmel František  , obuvník

1961 - 1962 Čemák František  , rolník

 1962 - 1963 Joch Miroslav , kolář

1963 - 1968 Chmel František , obuvník

1968 - 1971 Balák Ladislav , úředník MNV

1971 - 1971 Loup Josef

1971 - 1972 Pecina Oldřich , důchodce

1972 - 1982 Budín Vladimír, slévač

1982 - 1985 Brůža Miroslav, požárník OVPÚ

1985 - 1988 Denemarek Jan, automechanik

1988 - 1991 Hrobař Čestmír, požárník OVPÚ

1991 - 1992 Ing.Jelínek Karel, projektant

1992 - 1995 Hrobař Čestmír, HZS ČR

1995 - 1997 Kubíček Jíří, hasič ČD a.s

1997 -dosud Hrobař Čestmír, HZS ČR

Seznam kronikářů, archivářů a těch kdo se starali o zaznamenání historie sboru

-- / --   --/-- Kotík Karel

+/-      1901 Novák Karel

1908 - 1919 Hustý Karel

1919 - 1925 ?

1926 - 1936 Valach Hynek

1937 - 1946 Bokr Jan

1951 - 1954 Březina Antonín

--/-- - 1957 Jedlička František

1951 - 1960 Poledňa Bohumír

1984 - 1994 Porupka František ( od 5. listopadu )

1999 - 2002 Zavřel Ludvík

2002 -dosud Dvořáček David

Práce kronikářů zaslouží obecné uznání neboť pomáhá uchovat paměť sboru

Seznam jedatelů sboru:

1872 - 1874 Smrž Jan, krejčí

1874 - 1875 Herat Jakub

1875 - 1877 Cyrus František, rolník

1877 - 1878 Kožnárek Vilém, nadučitel

1878 - 1891 Vorel Jan, účetní, hoteliér

1895 - 1896 Turek Alois

1896 - 1907 Nowotný Ignác, úředník

1908 - 1920 Jelínek Ladislav, kupec

1915 - 1917 Hustý Karel (zastupoval ), učitel

1921 - 1922 Dobrovolný Cyril, holič

1922 - 1924 Žák František, tajemník OÚ

1924 - 1925 Fuks Karel, majitel výčepu

1925 - 1927 Vácha Josef

1927 - 1930 Šilhán Josef, rolník

1930 - 1931 Sochor Rudolf, pošmistr

1931 - 1932 Žák František, tajemník OÚ

1932 - 1933 Šilhán Josef, rolník

1934 - 1935 Sochor Rudolf, pošmistr

1935 - 1938 Hemala Jan, odborný učitel

1939 - 1946 Kéda Benedikt, obecní zaměst.

1946 - 1959 Poledňa Bohumil, strážmistr

1960 - 1963 Veleba Karel st., zemědělec

1964 - 1968 Neklapil František, tesař

1969 - 1976 Valach František, důchodce

1974 - 1977 Mencler Jaromír st.,mistr

1977 - 1979 Ing.Jelínek Karel, projektant PBS

1980 - 1981 Mencler Jaromír st.,mistr

1982 - 1983 Procházka Jíří, požárník

1984 - 1991 Janíček Aleš, zamečník

1992 - 2003 Tesař Milan, technik PBS a.s

2003 - 2004 Dvořáček David,DiS.,zdravotník

2004 -dosud Hladíková Lucie, zaměst. BIKOS

 

Náčelnice do roku 1951 referentky žen

 1936 - 1945 Jílková Marie

1945 - 1951 Funkce neobsazena

1951 - 1952 Baláková Marie

1953 - 1960 Fik(e)rová Ludmila

1954 - 1960 Slávková Jarmila

1960 - 1988 Funkce neobsazena

1988 - 1990 Škarpíšková Jiřina

 

 

  •  
Rubrika: Výbor | Autor: Martin79
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: