Povinnosti majitele nemovitosti provozující komín

13. 4. 2011

Povinnosti majitele nemovitosti provozující komín

 

Dnem 1.1.2011 vstoupila v platnost nová právní úprava týkající se požární bezpečnosti kouřovodů a komínů včetně jejich čištění. Jedná se o nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů

Od nového roku se změní podmínky při provozu, kont

09. 2. 2011

Od nového roku se změní podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů.

 

Dne 1.ledna 2011 vstoupí v platnost nové Nařízení vlády č.91 / 2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,kouřovodů aspotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahradí stávající vyhlášku č. 111 / 1981 Sb. a

Formulář pro ohlášování pálení

26. 1. 2011

Formulář pro ohlášování pálení

 

Pálení klestí - Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina

|< < 1, 2, 3 > >|