KPO6

pilai do jednotky

21. 5. 2019 | SDH Beziny

16.3. získal Daniel Musílek a Václav Mešan osvdení po ukoneném kurzu pila. V jednotce tak máme ti pilae.

8.5.2019

21. 5. 2019 | SDH Beziny

8.5. estná strá len SDH na pietním aktu u pomníku. Dkujeme všem za úast.

  

svcen praporu

21. 5. 2019 | SDH Beziny

28.4. se náš zástupce úastnil svcení praporu OSH Ústí nad Orlicí.

  

Odstrann NS

21. 5. 2019 | SDH Beziny

Jednotka provedla na ádost starosty obce odstranní nebezpen se naklánjícího stromu v prostoru hišt na Bezinách. Po ukonení zásahu se jednotka vrátila zpt na zák

Schze vboru SDH

21. 5. 2019 | SDH Beziny

20.4. probhla schze výboru SDH. lenm výboru byla podána informace o dní ve sdruení a o pipravovaných akcích na tento rok. Schzka probhla v prostorách OÚ. Velice

CAS ve vjezdu

21. 5. 2019 | SDH Beziny

15.4. se vrátila do výjezdu naše CAS. Vozidlo muselo nutn na opravu a tak jsme po návratu vozidlo pipravovali zpt do sluby.

  

taktick cvin okrsku Borov

21. 5. 2019 | SDH Beziny

12.4. se jednotka úastnila taktického cviení okrsku Borová. Cviení probíhalo v Pusté Rybné a jeho náplní byla dálková doprava vody. Jednotka tentokrát vyjela na cvien

Cvien sloek IZS Brno

21. 5. 2019 | SDH Beziny

2.4. se Pavel íha úastnil cviení sloek IZS Jihomoravského kraje v prostorách BVV pod názvem Rockový koncert. Cviení probíhalo v noních hodinách a mlo za úkol prov

Nejnovj inzerty

investice (Prodm)

Jmenuji se Jindich Drepela. Bydlm v esk republice, chci pout toto mdium, abych upozornil vechny adatele o vr, aby byli velmi opatrn, protoe podvod je vude. Ped nkolika msci jsem byl finann napjat a kvli mmu zoufalstv jsem byl podveden nkolika online viteli. Tm jsem ztratil nadji, e m mj ptel odkzal na velmi spolehlivho vitele Jindicha Drepela, kter mi pjil nezajitn vr ve vi 500 000 K po dobu 24 hodin bez stresu. Pokud potebujete njak kredit, kontaktujte ho nyn prostednictvm e-mailu: fm3564557@gmail.com, pouvm toto mdium pro varovn vech adatel o vr do pekla, kter jsem proel v rukou tch podvodnch vitel: fm3564557@gmail.com. Dkuji
cena: 1

Petr Mirinova svd o finannm nstroji BARROS (Prodm)

„BARROS finannk a jeho tm byli schopni velmi profesionln reagovat na nae oekvn. Nabdka vru pana BARROSA je cennm pnosem pro vechny osoby, kter si mohou pjit a splcet. Dokonce i spolenosti svd! Velmi dobr komunikan spojen, kter nm umonilo v krtkm ase realizovat mnoho projekt souasn s jednm zskanm kreditem. »Finann pracovnk BARROS je spolehlivm a spolehlivm eenm pro vae vrov poteby bez banky. Pipraven mezi jednotlivmi zde je bezpen koutek: fb06.1961@gmail.com
cena: 000

Finann pomoc s pojitnm. (Prodm)

Finann pomoc s pojitnm. Nabzm vry jakhokoliv druhu od 5000 € do 1.000.000 € kadmu obanovi, kter je schopen splatit bez splatnosti v den splatnosti. Nevhejte mne kontaktovat, jsem Vm k dispozici 24h / 24h. E-mail: mariakamakova@seznam.cz
cena: 50000

Finann pomoc s pojitnm. (Prodm)

Finann pomoc s pojitnm. Nabzm vry jakhokoliv druhu od 5000 € do 1.000.000 € kadmu obanovi, kter je schopen splatit bez splatnosti v den splatnosti, rokov sazba je 2% jedinen po celou dobu splcen. Nevhejte mne kontaktovat, jsem Vm k dispozici 24h / 24h. E-mail: mariakamakova@seznam.cz
cena: 50000

nalhav vr mezi soukromm (Prodm)

Jsem nezvisl vitel. Mete si vypjit a 1 500 000 K. Kontakt: marysadinero@gmail.com
cena: 10000

penn pjka (Prodm)

Dobr den, jsem ve spoluprci s nkolika bankami soukrom vitel. Nabzm vechny druhy kredit od 50000 korun a po neuritou stku. Mm clem je pomoci vem, kte potebuj pjky nebo kte maj problmy s dokumenty a kte nemohou zskat vry v bankch. U vech dost o vry je moje rokov sazba 3% s dobou splcen 1 a 30 let. Pokud mte zjem, kontaktujte m emai: marcbodernn200@gmail.com
cena: 2000

Rychl online pjky / financovn. (Prodm)

Zajistme pro Vs spotebitelsk vr od 50 000 do 8 000 000 K. Prozkoumn va dosti bhem nkolika hodin online, okamit zaplacen penz na v et. monost pedasnho splacen. Splatnost 6 - 360 msc. Pro zamstnance, dchodce, podnikatele, klienty po insolvenci. Kad me od ns zskat pjku. Demel Krl.{demelkralpujcky.cz@gmail.com} Reprezentativn pklad: 50 000 K / splatnost 60 msc / spltka 876,39 K / celkov mzda 52 523,27 K. V tomto ppad posta kopie OP a dv posledn vplatn psky. Pro vce informac kontaktujte: demelkralpujcky.cz@gmail.com.
cena: 100000

Re: marysadinero@gmail.com (Prodm)

Jsem nezvisl vitel. Mete si vypjit a 1 500 000 euro. Kontakt: marysadinero@gmail.com
cena: 1 000 00

Pipravenost JSDH na DN

Tento dotaznk bude soust diplomov prce, kter m tma: Pipravenost JSDH na likvidaci dopravnch nehod...

hasicske akce

Nejlpe hodnocen vybaven

  1. CAS 32 T - 148 (SDH Milevsko)
  2. DA 12 – AVIA A 31 (SDH VELK BTE)
  3. CAS 32 T 148 (SDH VELK BTE)
  4. CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB (SDH VELK BTE)
  5. Velitelsk - dopravn automobil (SDH VELK BTE)

Nejnovj vybaven

  1. Rmov elektrocentrla ECT 7000 P G (SDH Velnika)
  2. DA-L1Z Mercedes-Benz Sprinter (Sbor dobrovolnch hasi Straice)
  3. Dopravn Automobil (SDH Vrhave)
  4. Tatra 148 Cas 32 6000/0 S3R (JSDHO VYSOANY)
  5. DA 12 (JSDHO VYSOANY)

Vce hodnocen

hasicsky chat

Pejt do chatu

Celkem 1 lid je online
Termopr�dlo DEVOLD  |   Horolezeck� vybaven�  |   Stany JUREK, PINGUIN  |   Karimatky, spac�ky  |   boty ASOLO  |   Batohy LOWE ALPINE - do�ivotn� z�ruka  |   �elovly SILVA  |   slevy pro HASI�E