Kontakty

06. 2. 2013

Kontaktní údaje:

Starosta SDH pan Milan Mencner - milanmencner@seznam.cz - 737 165 697

Velitel JSDH pan Roman Fusek - fusekroman@seznam.cz - 604 964 190

Zástupce velitele pan Pavel Haas - pavelhaas@email.cz - 724 193 063

Celý příspěvek | Rubrika: Současnost | Autor: lumiiir

Zpráva o činnosti sboru 2012

13. 1. 2013

Zpráva o činnosti SDH Závada za rok 2012
Dámy a pánové, bratři a sestry, vážení hosté,
Dovolte mi, abych i já vás co nejsrdečněji přivítal na začátku nového roku 2013  a popřál vám hodně štěstí, zdraví, úspěchů a osobní pohody.
Scházíme se opět po roce, abychom zhodnotili uplynulý rok a stanovili si úk

Celý příspěvek | Rubrika: Současnost | Autor: lumiiir