Současnost sboru

08. 2. 2010

          Výbor SDH Šlapanov

Funkce Jméno a příjmení adresa bydliště
starosta Veronika Vyšinská

Šlapanov 130

náměstek starosty Jaroslav Milfait

Šlapanov 50

velitel SDH Jaroslav Milfait

Šlapanov 50

jednatel Iva Kubíčková

Šlapanov 83

      ho