Historie SDH Chmelná

18. 10. 2013

Historie Sboru
dobrovolných hasičů Chmelná okres Benešov, založeného 17. listopadu 1935

   7. listopadu 1935 se konala na obecním úřadě schůze, kdy se přihlásilo asi 18 mladých hospodářů, kteří chtěli ve Chmelné
utvořit Sbor dobrovolných hasičů. Na podnět okresního jednatele hasičů pana Gustava Holze