Něco o obci.

11. 8. 2008

Obec Nihošovice je menší ves,ve které žije kolem 300 obyvatel a leží na silnici

ze Strakonic na Vacov a lyžařské středisko Zadov.

První písemný záznam je známý z 1.pol.14 století,kde na návrší mezi potoky

Peklovem a Radkovickým stávala tvrz,snad se toto sídlo nazývalo Něhošovice.

Další zmínky jsou,když bylo tohle panství majetkem pražského probožství svato-

vítské kapituly.Během času se střídali různí majitelé,jeden z nich Jindřich Vilém

Vitanovský nechal svým nákladem v r.1693 vystavět malý kostelík na západním

návrší a vysvěcen na sv.Antonína Paduánského,takže se na Antonína zde drží

poutě a bývají zde sv.mše. Další z majitelů panství František Albrecht CHřepický

nechal na místě tvrze kolem r.1680 postavit dnešní zámek kde byl i pivovar.

V r.1706 prodali panství zase zpět církvy.Ves se postupem času rozrůstala na

př. v r.1654 zde bylo 10 domů,v r.1786 již 57 bez počtu obyvatel,ale nejvíce jich

zde žilo asi v únoru 1921 461 lidí.Za první svět.války i odtud padli vojáci.Vroce

1923 byly založeni hasiči,kteří v r.1924 postavily hasičskou zbrojnici ,která s ně-

kterými úpravami slouží dodnes.Vr.1901 se otvírala nová škola která sloužila do

r.1975.V padesátých letech se zde ustavilo JZD které působí dodnes jako ZOD.

Vsoučasné době je zde hostinec,který v devadesátých letech stavěli hlavně hasiči,

postavil se zde teletník a bytovky pro zaměstnance,ale ten už svému účelu neslouží,

jsou tam různí podnikatelé.Za vsí je také lom a motokrosová trať.Ke vsi ještě patří

Lesní chalupy a Jetišov,působí zde 9 podnikatelů.Staví se zde nové rod. domky.

Více se můžete dozvědět na obec.úřadě v brožuře vydané v r.2001 k prvnímu setká-

ní rodáků.

Rubrika: Zajímavosti | Autor: bejani
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: