Úvodní stránka a historie dobr.hasičů.

24. 1. 2010

Klikni na obrázek


Historie dobrovolných hasičů.

Sbor byl založen 25.února 1923 v hostinci u Frnochů a 1.valná hromada
byla 1.dubna 1923.
Na zakládající valné hromadě bylo přítomno 39 členů a zde také byl zvolen
první starosta sboru učitel p.Antonín Urban.
První stříkačku sbor zakoupil koncem roku 1923,ta byla pořízena z příspěvků
členů sboru a darů občanů Nihošovic,stála 30000 kč a byla značky Smékal.
První požár hasili 19.února 1925 v Nihošovicích, kdy hořela stavení Kubičků
a Křišťanů.
V předválečné době členové kromě hasičské činnosti pořádali různé kulturní
akce,hráli divadlo a také pořádali sekyrkové cvičení.
V roce 1960 vlastnil sbor stříkačku PS16, která je stále funkční a v letech se-
dmdesátých dostal sbor auto T805 se stříkačkou PS8. Od roku 1986 používá
sbor vozidlo AVIA 31 se stříkačkou PS 12.Celou dobu činnosti se členové po-
díleli na akcích obce,většinou brigádách.
Během doby se zúčastnili různých zásahů při požárech nebo povodních např.
v Úlehli,Radkovicích,Volyni a dalších.
Jedno období zde také pracovali mladí hasiči ale pak pro nezájem skončili.Viz
rubrika mládež.
Také je zde založeno soutěžní družstvo,které se zúčastňuje soutěží s různými
výsledky.V současné době má sbor 61 členů,kde jsou i občané Němětic a pro-
vádí běžnou hasičskou činnost.
Jistě by se dalo ještě pokračovat hlouběji,ale pro seznámení s historií hasičů
to snad stačí.
Rubrika: Úvodní stránka | Autor: bejani
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text: