Složení výboru

24. 1. 2010

Dnes pracuje výbor v tomto složení:
starosta sboru-Kulíř Milan od r.2015
velitel sboru- Šimeček Jiří- od r.2005
strojník- Pavlík Radovan- od r.1998
pokladník- Hanuš Václav- od r.1991
jednatel- Suchá Lucie-od r.2012
náměstek starosty-Vávra Jan-od r.2015
zástupce velitele-Daňa Milan-od r.2010
 
Další činnost.
V současné době sbor provádí běžnou hasičskou práci,družstvo se zúčastňuje soutěží v požárním sportu-viz.sport a snaží se si přivydělat na činnost brigádami v obci.
Prostředky se hlavně získávají sběrem šrotu, kde je nejvíce nápomocen starosta obce p.Václav Lukáš,který je také dlouholetým členem sboru. Dále se členové výboru zúčastňují schůzí okrsku,zajišťují členské schůze a organizují výroční valnou hromadu,
kde se zhodnotí činnost a pak následuje zábava při které vyhrává hudba.
Rubrika: Současnost | Autor: bejani
Titulek: kód
Jméno:
E-mail: Kód:
Text:
Datum: 06.11.2008 11:18| Vložil: (@) | Titulek: SDH Malenice