Ú v o d

 

Vážení přátelé, rodáci , členové Sboru dobrovolných hasičů v Maleticích,

 

právě jste otevřeli informační okno nejen do života hasičů v Maleticích, ale tím i do života obce Maletice. Na těchto stránkách se vás pokusíme informovat o všech našich aktivitách, ať už se budou týkat našich hasičských akcí, nebo akcí pořádaných společně s osadním výborem obce. 

 

Tento náš komunikační prostředek je postupně doplňován nejen o aktuální informace, ale i o historii sboru, včetně dochovaných fotografií.