Přehled činnost za rok 2010

23. 11. 2010

Akcedatum
I. schůze v hasičárně (masopust a prapor) 2.1.2010
II. schůze v hasičárně (masopust a prapor) 16.1.2010
Příprava hasičské zbrojnice na masopust leden 2010
Masopust v Kojákovicích 2010 6.2.2010
Cyklické školení strojníků JPO v Trhových Svinech 4.3.201
Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Hasičská soutěž o pohár starosty Obce Cep

23. 11. 2010

V sobotu 18.září se členové Sboru dobrovolných hasičů Kojákovice zúčastnili hasičské soutěže o pohár starosty Obce Cep. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 družstev z toho 9 družstev mužů, 1 družstvo mužů nad 50 let a 2 družstva žen. Náš sbor se zúčastnil s jedním smíšeným družstvem v počtu 3 žen a 3 mu

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Odbahnění Žákovce

09. 9. 2010

V prvním srpnovém týdnu probíhalo v Kojákovicích odbahnění místní požární nádrže „Žákovec“. Proto byl již 8.května sloven a vypuštěn, aby usazené bahno vyschlo a bylo je možné bez problémů odtěžit.

První den probíhaly práce plynule a odpoledne již byla téměř polovina nádrže vyhrnuta. Vše zkompliko

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Námětové cvičení Mladošovice

09. 9. 2010

V sobotu 24.července se členové Sboru dobrovolných hasičů Kojákovice zúčastnili námětového cvičení v Mladošovicích a zároveň také svěcení zvonu a srazu rodáků v Jílovicích. Námětového cvičení se zúčastnilo 5 sborů z Mladošovic, Lhoty, Petrovic, Kojákovic a Domanína. Součástí cvičení byla dálková dop

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Opětovné vysávání vody ze sklepa muzea

09. 9. 2010

V sobotu 3. dubna odpoledne jsme po zabetonování podstavce na májku, opět vysávali vodu ze sklepa muzea. Vodu ze sklepa jsme letos čerpali již podruhé, opět s čerpadlem PS 12 a vypouštěli do místní dešťové kanalizace. Čerpání trvalo asi 1 hodinu a 15 minut.

 

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Podstavec na májku

07. 9. 2010

V sobotu 20. března započaly první přípravy na budování podstavce na májku. Byla poražená a rozřezána stará májka. Poté byl z Jílovic přivezen sklopný pant, který nechala vyrobit Obec Jílovice.

V sobotu 27. března pokračovaly práce na podstavci. Byla svařena výztuž do základu na upevnění sklopného

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Vysávání vody ze sklepa muzea

07. 9. 2010

V sobotu 6. března jsme vysávali vodu ze sklepa muzea. Vodu ze sklepa jsme čerpali s čerpadlem PS 12 a vypouštěli do místní dešťové kanalizace. Čerpání trvalo 2 hodiny a během té doby se přehnala i sněhová přeháňka.

 

 

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Cyklické školení JPO v Trhových Svinech

07. 9. 2010

Ve čtvrtek 4. března se konalo cyklické školení strojníků JPO v Trhových Svinech, kterého se za náš sbor zúčastnil Jan Marčan.

V pátek 5. března se konalo cyklické školení velitelů JPO v Trhových Svinech, kterého se za náš sbor zúčastnil Jan Marčan.

 

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Masopust Kojákovice 2010

07. 9. 2010

V sobotu 6.února se konal tradiční masopust v Kojákovicích.

 

 

 

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař

Příprava masopustu 2010

07. 9. 2010

Po uzavření místního hostince „U Divokých“ ke konci roku 2009 nastal problém s konáním kulturních akcí v naší obci. Proto se náš sbor již při své výroční schůzi 4.prosince 2009 rozhodl pořádat masopust v místní hasičské zbrojnici, aby byla zachována tradice konání masopustů v Kojákovicích. A proto v

Celý příspěvek | Rubrika: 2010 | Autor: pekař