prosinec 2016

Sbor dobrovolných hasičů Kojákovice pořádá
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU a NASVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 3.prosince 2016 od 15:00 hod. v místní hasičské klubovně("občanský").


sobotu 10.prosince 2016 se bude konat Výroční členská schůze SDH Kojákovice. Schůze začíná od 19:00 hodin v místní hasičské klubovně ("občanský").
Účast všech členů nutná!


Sbor dobrovolných hasičů Kojákovice pořádá
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ SILVESTR
sobotu 31.prosince 2016 od 15:00 hod. v místní hasičské klubovně("občanský").