SDH Čučice

 

 

Náš sbor byl založen v roce 1937. V roce 2017 jsme oslavili v sobotu 17.6. 80.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čučice. Práce našeho sboru byla oceněna Čestnou plaketou OSH Brno-venkov. Také bylo vyznamenáno 5 našich starších členů Věrnostními medailemi za 30, 40 a 60 let členství ve sboru a obdrželi dárkové balíky.

Dbáme na požární prevenci, ale i na dodržování kulturních tradic v obci pořádáním např. "Ostatků".

V oblasti požárního sportu pořádáme každoročně v září noční soutěž "O putovní pohár sponzorů." Děkujeme našim sponzorům, jejich dary používáme k odměně soutěžících.

Pracujeme s dětmi, které jsou také členy SDH Čučice. Účastníme se hasičských soutěží dle našich možností. Máme zájem o nové děti, abychom mohli vytvořit věkově vyrovnané družstvo MH.