Vítejte

 

               VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH SDH BUKOVINA

 

Dovolte nám, abychom se ve zkratce představili.

 

Hasičský sbor byl založen 15.května 1927 v hostinci u Trávníčkù.

V roce založení měl 26 členů činných,22 členů přispívajících a

jedinou výzbrojí bylo zakoupení 20 čapek.Sbor též ihned zahájil

bohatou kulturní činnost,např.již v roce 1927 uspořádal 1 veřejné

cvičení,2 zábavy a 1 divadelní představení.Získával tak nutné

finanční prostředky pro svoji činnost.

V roce 1928 sbor zakoupil od firmy Hasičské závody v Čechách u

Prostějova svoji první motorovou stříkačku.Slavnostní svěcení se

událo 17.června 1928 za hojné účasti občanstva.Celkový náklad na zakoupení byl 37250Kčs,a sbor si musel vypůjčit 22tisíc Kčs.

Dne 4.července 1930 se sbor účastnil svého prvního zásahu u požáru v Bukovině v domě Antonína Sehnala.

Ve dnech 26-27.6 1977 se konaly velké oslavy 50.výročí založení

sboru za veliké účasti okolních sborù,občanù a hostù.

V roce 1997 se sbor zúčastnil zdolávání mohutné přírodní

katastrofy-povodní v Adamově. Byl to největší zásah v historii

sboru,trval 64 hodin a i když jsme neměli has.auto,vyšli jsme se

ctí a úspěchem.Toto se událo 8-11.7.1997.

Roku 2003 obecní úřad zakoupil vozidlo Avia-Furgon a po roce

odkladů se začalo s přestavbou na požární automobil.

Dne 3.7.2006 byla přestavba dokončena včetně

všech dokladů a vozidlo bylo zařazeno do Integrovaného

záchranného systému.Jak se zdá,po několika letech útlumu je práce sboru opět na vzestupu a snad to tak bude i nadále.

                                      V současnosti má sbor 59 členů.

 

 

Více informací o tom jak probíhala léta ve sboru se dočtete v rubrice HISTORIE – kde je popsána celá historie sboru a také technika,kterou měl sbor k dispozici.

 

NAVŠTÍVIT NÁS MŮŽETE I NA FACEBOOKU

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009570951082

 

                                 Přejeme příjemné čtení                                       Usmívající se Usmívající se